ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНОГО РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-22-30

Ключові слова:

імітаційна модель, стейкхолдер, ринок продовольства

Анотація

Актуальність теми дослідження. Сфера продовольчого забезпечення України уособлює багатовимірний простір, три сторони якого «держава-виробник-споживач» становлять – системну тріаду. Системна єдність пояснюється інтегруванням її компонентів, оскільки їхні стейкхолдери у процесі ринкової взаємодії можуть виконувати одночасно або послідовно подвійну роль. Це зумовлює послаблення їхньої взаємозалежності, посилюючи коеволюційний дисбаланс її складових, що формує передумови поляризації взаємодії стейкхолдерів сторін ринку.
Постановка проблеми. Послаблення щільності економічних зв’язків між стейкхолдерами знижує стійкість сфери продовольчого забезпечення, створюючи загрози продовольчій безпеці. Їм передує дисбаланс економічних інтересів стейкхолдерів, що зумовлює потребу у напрацюванні методики їх узгодження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні думки науковців, що досліджують раціоналізацію ринкової взаємодії розділилися навпіл. Одні роблять спроби окреслити умови оптимального формату відносин між стейкхолдерами сторін ринку, увага інших зосереджена на конструюванні гармонійних ринків.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Результати наукових досліджень інтерпретовані у вигляді імітаційних або економіко-математичних моделей.
Постановка завдання. Запропонувати алгоритм синтезу традиційних методик з новими знаннями та сконструювати динамічну модель гармонійного продовольчого ринку.
Виклад основного матеріалу. Зважаючи на макромасштаб наукового дослідження, раціонально комбінувати оптимізаційні методи з імітаційними моделями. На основі багатовекторної оптимізації слід будувати когнітивні карти, які дозволять встановити каузальність економічних процесів та їх ефектів. Згортання векторного критерію в глобальний слід доповнити імітаційною моделлю «бочка» Лібіха, що дозволить виокремити з їх числа найдепресивніший. Досягнення справедливого компромісу доцільно проектувати на системну тріаду, комбінуючи його із методом послідовних поступок.
Висновки. Алгоритм компонування методів наукового пізнання дозволив спроектувати динамічну модель гармонійного ринку продовольства у вигляді потрійної інтегрованої спіралі, здатну враховувати коеволюцію трьох його сторін.

Біографія автора

Леся Глубіш, Львівський національний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент, здобувач наукового ступеня доктор економічних наук

Посилання

Yugas, E. F. and Turianytsia, K. S. (2013). Kauzalna induktsiya v analizi ta modeliuvanni ekonomichnykh protsesiv [Causal induction in the analysis and modeling of economic processes]. Naukovyi visnyk uzhgorodskogo universytetu. Ser. Ekonomika – Uzhgorod University Scientific Bulletin: Series: Economics, 4 (41), 103-107 [in Ukrainian].

Kadiyevskyi, V. A. and Perkhun, L. P. (2016). Kognityvne modeliuvannia pryiniattia upravlinskykh rishen na pidpryiemstvi [Cognitive modeling of decision-making at the enterprise]. Naukovyi visnyk natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu – Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, 3, 48-56 [in Ukrainian].

Ivanus, A. I. (2012). Garmonichnyi podkhod k kognitivnomu upravlieniyu innovatsionnoi ekonomikoi [Harmonious approach to the cognitive management of innovative economies]. Akadiemiya Trinitarizma – Trinitarian Academy. Мoscow. Retrieved from http://www.trinitas. ru/rus/doc/0232/013a/02322128.htm [in Russian].

Pryntsyp limituyuchykh faktoriv [The principle of limiting factors]. uk.wikipedia.org. Retrieved from https://uk. wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2 [in Ukrainian].

Chernetska, Yu. A. (2012). Metody ahatokriterialnoi optymizatsii struktury kapitalu pidpryiemstva [Methods of multicriteria optimization of enterprise capital structure]. Naukovyi visnyk Odeskogo natsionalnogo ekonomichnogo universytetu – Scientific Bulletin. Odessa National Economic University, 10 (162), 100-110 [in Ukrainian].

Katukov, D. (2013). Setevye vzaimodeystviya v innovatsionnoy ekonomike: model troynoy spirali [Network interactions in an innovative economy: The triple helix model]. Vestnik instituta ekonomiki Rossiyskoy akademii nauk – Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 2, 112-121 [in Russian].

Zadorozhnyi, G. V., Zadorozhnaya, O. G. (2017). Trialiektika kak mietodologiia istinnogo khoziaistviennogo postizheniia rieal’nosti i chielovieka [Trialelectics as a methodology of true economic comprehension of reality and man]. Kharkov: KNU im. V. N. Karazina [in Russian].

Smorodinskaya, N. (2011). Troinaya spiral kak novaya matritsa ekonomicheskikh sistiem [Triple Helix as a New Matrix of Economic Systems]. Innovatsii – Innovations, 4 (150), 66-78 [in Russian]

Hozhyi, O. P and Burlachenko, O. P. (2010). Zastosuvannia etalonnogo metodu agreguvanniaoptymalnykh otsinok u zadachakh bagatokryterialnoi optymizatsii [Application of the reference method of aggregation of optimal estimates in multicriteria optimization problems]. Naukovi pratsi. Kompyuterni tekhnologii – Scientific works. Computer Technology, 121 (134), 152-160 [in Ukrainian].

Vasylenko, S. L. and Serhyenko, P. Ya. (2010). Matiematika i garmoniia tselostnosti [Mathematics and harmony of integrity]. 14159.ru. Retrieved from http://314159.ru/vasilenko/vasilenko2.htm [in Russian].

Kharitonov, A. S. (n.d.). Troinaia zolotaia spiral’ razvitiia slozhnykh sistiem [The gold triple helix of complex systems development]. www.trinitas.ru. Retrieved from http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/013a/2022-hrt.pdf [in Russian].

Fassin, Y. (2005). The Reasons Behind Non-Ethical Behavior in Business and Entrepreneurship. Journal of Business Ethics, 60, 122 [in English].

Cherevko, G. V. and Hlubish, L. Ya. (2019). Organizatsiya vzayemodii iz steikholderamy [Organization of interaction with stakeholders]. Lviv: Magnoliya 2006 [in Ukrainian].

Itskovits, G. (2011). Model troinoi spirali [The triple helix model]. Innovatsii – Innovations, 4 (150), 5-10 [in Russian].

Petrenko, V. P. (2002). Do vyznachennia shliakhiv optymizatsii stosunkiv derzhavy, vyrobnykiv I spozhyvachiv z vykorystanniam zakonomirnostei paretto-efektyvnoho rynku [On identifying ways to optimize relations between the state, producers and consumers using the laws of the pareto-efficient market]. Naukovyi visnyk IFNTUNG – Scientific Bulletin of IFNTUNG, 4, 71-76 [in Ukrainian].

Osaulenko, І. А. (2015). Mekhanizmy proektno-oriyentovanoi vzayemodii rushiynykh syl regional’nogo rozvytku [Mechanisms of project-oriented interaction of the driving forces of regional development]. Visnyk ChDTU – Bulletin of ChSUT, 1, 56-61 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-14

Як цитувати

Глубіш, Л. (2021). ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНОГО РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА. Науковий вісник Полісся, (2(18), 022–030. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-22-30

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ