№ 2(18) (2019)

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПОЛІССЯ

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Зміст

ІННОВАЦІЇ

TECHNOLOGIES OF MULTILEVEL STRUCTURES MODELLING ON THE EXAMPLE OF THE PROBLEM OF COMPLETING PRODUCTS PDF (English)
Vitaliy Chubaievskyi, Katerina Palahuta, Alona Desiako 006-014
СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я PDF
Максим Забаштанський, Дмитро Драгунов, Юрій Ридзель, Сергій Журман 015-021

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНОГО РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА PDF
Леся Глубіш 022-030
METHODICAL APPROACH FOR ASSESSMENT OF THE INTERACTION OF HIGHER EDUCATION SYSTEM AND INFORMATION ECONOMY PDF
Antonina Djakona, Natalia Kholіavko, Dmytro Savchuk 031-041
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ PDF
Анастасія Коноваленко 042-049
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Юлія Перетятько 050-056
ГЕНЕЗА НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ У СТАНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ PDF
Юлія Харченко 057-064
РОЗВИТОК РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ PDF
Євген Милованов 065-075
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА КРАЇН PDF
Ірина Маслюк, Вікторія Маргасова 076-084
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ КРАЇНИ PDF
Костянтин Федченко 085-096
РОЗГОРТАННЯ «РОЗУМНИХ» ЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕРЕЖ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Ігор Вакуленко 097-106
ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ PDF
Ігор Молоток 107-113
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РОЗРИВІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
Владислав Павлик 114-119

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Гальцова 120-125
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Ірина Косач 126-131
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A DETERMINANT FOR THE LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT: EXPERIENCE OF POLISH AND UKRAINIAN REGIONS PDF
Anna Waligora, Alona Revko 132-138
ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ PDF
Оксана Савастєєва 139-146
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Олег Рассказов 147-156

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ЦІЛІСНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ СТРУКТУР PDF
Станіслав Савін 157-162

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ЯКІСТЬ В ПАРАДИГМІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Шукліна, Руслан Набока 163-170
МАРКЕТИНГОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Коробець 171-176

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ PDF
Вікторія Дудченко 177-183
СТРУКТУРА РИНКУ FINTECH ІННОВАЦІЙ PDF
Павло Рубанов 184-189
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА БАНКУ PDF
Тетяна Гончаренко 190-198

МЕНЕДЖМЕНТ

ВПЛИВ МОДИ НА СПОЖИВЧУ ПОВЕДІНКУ ПРИ ВИБОРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ: УРОКИ ІСТОРІЇ PDF
Наталія Алєшугіна, Олена Зеленська 199-203
АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ГАЛУЗІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ PDF
Олександр Боровиков, Леся Рудич 204-209