ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

Анотація

Актуальність теми дослідження. Прагнення
побудови відкритої соціально-економічної моделі
національного господарювання, інтеграційні процеси,
діджиталізація зумовлюють актуальність проблем
державного регулювання сталого розвитку сільського
господарства на засадах генерації нових знань,
інноваційних технологій і їх освоєнні у аграрному
виробництві.
Постановка проблеми. Сталий розвиток сільського
господарства є системою узгоджених комплексних дій
держави (інструментів, засобів, важелів, інститутів),
орієнтованих на забезпечення його стійкого сталого
розвитку з урахуванням умов цифровізації та
специфічних особливостей функціонування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові
погляди щодо регулювання розвитку сільського
господарства на засадах сталості, значною мiрою
представлені у наукових доробках таких вчених, як:
А. Андрiйчук, I. Бланк, В. Лук’янова, А. Мазаракi,
В. Маргасова, В. Нижник, В. Павлова, О. Пересада,
В. Прокопенко, І. Ревак, П. Саблук, Г. Савiна,
К. Шапошников, С. Шкарлет та iн.
Виділення недосліджених частин загальної
проблеми. Вивчення практики регулювання розвитку
сільського господарства свідчать про те, що деякі
аспекти теоретико-концептуального обґрунтування і
методичного забезпечення державного регулювання
сталого розвитку сільського господарства розроблені
недостатньо й вимагають подальшого удосконалення.
Постановка завдання. Метою статті є розробка
практичних рекомендацій щодо функціонування системи
державного регулювання сталого розвитку сільського
господарства в Україні.
Виклад основного матеріалу. У статті
обґрунтовано, концептуальні уявлення про державне
регулювання сталого розвитку сільського господарства
в частині ідентифікації складових елементів (суб’єкти
регулювання; нормативне, бюджетне, податкове та
митне забезпечення; регулятори та інформаційне
забезпечення), уточненні їхніх змістовно-функціональних
характеристик з урахуванням вимог цифрової
трансформації національного господарства.
Висновки. Сформовано наукове підґрунтя для
окреслення напрямів державного впливу на сільське
господарство через комплекс регуляторних дій,
орієнтованих на досягнення цілей сталого розвитку.

Біографія автора

Аліна Пінчук, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу PR-технологій та логістики

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-14

Як цитувати

Пінчук, А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, (2(18), 210–216. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/231616

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ