НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-177-183

Ключові слова:

банківська систем, фінансова система, монетарна політика, рефінансування, процентна ставка, інфляція, ризик.

Анотація

Актуальність теми дослідження. На сьогодні визначається значна роль центральних банків у подоланні наслідків світової фінансово-економічної кризи 2007-2009 рр. у забезпеченні стабільності національних фінансових систем. Центральні банки країн у посткризовий період змінюють свою комунікаційну політику, використовуючи зв’язки з громадськістю для стабілізації економіки. Крім того, поширення набули нетрадиційні заходи монетарної політики. Постановка проблеми. Важливим є оцінка світових тенденцій у підходах до розуміння незалежності центральних банків та оцінка глобальних тенденцій теорії та практики їх функціонування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні питання незалежності центральних банків, їх вплив на стан макроекономічних показників досліджують вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема Степаненко А. І., Сухий Р., Миронович Ю. А., Карл Е. Волш. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогодні недостатньо дослідженими залишаються тенденції, що характеризують забезпечення незалежності центральних банків країн світу. Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення та характеристика існуючих тенденцій у розвитку теоретичних підходів до розуміння сутності незалежності центральних банків та практичного досвіду зарубіжних країн щодо забезпечення ознак незалежності центральних банків, прозорості та підзвітності їх діяльності на сучасному етапі. Викладення основного матеріалу. Стаття присвячена дослідженню світових тенденцій в питаннях теорії незалежності центральних банків, аналізу критеріїв та ознак незалежності центральних банків, дослідженню характерних сучасних рис прозорості та підзвітності центральних банків зарубіжних країн. Висновки відповідно до статті охарактеризовані світові тенденції показують збільшення рівня формальної незалежності центральних банків від уряду у сфері прийняття рішень з монетарної політики, узгодження монетарних стимулів з очікуваннями суспільства, посилення прозорості у проведені монетарної політики.

Біографія автора

Вікторія Дудченко, Сумський державний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Carl, E. Walsh Central Bank Independence [Electronic resource]. - Access mode: https://page-one.springer.com/pdf/preview/10.1057/9780230280854_3.

Carroll Howard Griffin The external impacts of Central Bank independence // Revista Contabilidade & Finanças. - vol.21 no.54. – 2010 [Electronic resource]. - Access mode: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772010000300005.

Jakob de Haan and Sylvester C. W. Eijffinger Central bank independence under threat? Policy Insight No.87 January 2017 [Electronic resource]. - Access mode: https://cepr.org/sites/default/files/policy_insights/PolicyInsight87.pdf. 4. Кембриджський словник [Electronic resource]. - Access mode: https://dictionary.cambridge.org. 5. Мала українська енциклопедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://web.archive.org/web/

Миронович, Ю. А. Ступінь незалежності центрального банку в системі чинників ділового політичного циклу / Ю. А. Миронович // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 261-270.

Степаненко, А. І. Незалежність центрального банку як головний чинник його діяльності [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eip.org.ua/docs/EP_10_4_99_uk.pdf.

Сухиий, Р. Реалізація принципу незалежності центральних банків європейських держав. Керівні органи центральних банків / Р. Сухий // Вісник Національного банку України. - 2006. - № 10. - С. 18-22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-14

Як цитувати

Дудченко, В. (2021). НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ. Науковий вісник Полісся, (2(18), 177–183. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-177-183

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ