СТРУКТУРА РИНКУ FINTECH ІННОВАЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-184-189

Ключові слова:

FinTech, фінансові інновації, ринок FinTech, ринок фінансових послуг.

Анотація

Актуальність теми дослідження. Радикальні зміни на ринку фінансових послуг після світової фінансової кризи 2008 року визначають актуальність дослідження сучасної структури цього ринку з урахуванням появи і розвитку FinTech інновацій.
Постановка проблеми. Існуючі в науковій літературі спроби класифікувати нові види фінансових послуг мають багато суперечностей і неузгодженостей, викликаних багатоаспектністю та багаторівневістю впливу FinTech інновацій на ринок фінансових послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку ринку FinTech інновацій досліджуються в роботах Белінської Г., Диби М., Жердецької Л., Коваленко В., Мазаракі А., Поченчука Г., Семенога А., Арнер Д., Тсаі Ц., Пенг К.-Дж. та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В наукових джерелах відсутній єдиний підхід до визначення видів або напрямків FinTech інновацій, а також щодо структури ринку FinTech послуг.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз та систематизація підходів до класифікації видів FinTech, визначення ключових ознак та проведення структуризації ринку FinTech інновацій.
Виклад основного матеріалу. Основою класифікації FinTech інновацій в більшості наукових джерел є їх поділ відповідно до видів фінансових послуг, які вони трансформують: платежі і перекази; послуги інфраструктурних учасників ринку; інвестиційний менеджмент; страхування; позики та заощадження; нарощення капіталу. Однак FinTech інновації змінюють не лише окремі фінансові продукти або процеси, але й ринок фінансових послуг в цілому, що супроводжується появою на ньому нових учасників та переглядом бізнес-моделей існуючих учасників. З огляду на це, в роботі запропоновано систематизувати підходи до класифікації видів FinTech інновацій за декількома ознаками.
Висновки. В статті запропоновано підхід до класифікації видів FinTech інновацій та структуризації ринку FinTech інновацій за видами фінансових послуг, надавачами FinTech послуг, видом інноваційної технології та групами користувачів FinTech.

Біографія автора

Павло Рубанов, Сумський державний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і підприємництва

Посилання

Коваленко, В. В. Розвиток FinTech: загрози та перспективи для банків України / В. В. Коваленко // Приазовський економічний вісник. – 2018. – № 4 (09). – С. 127-133.

Мазаракі, А. FinTech у системі суспільних трансформацій / А. Мазаракі, С. Волосович // Вісник КНТЕУ. – 2018. – № 2. – С. 5-18.

Поченчук, Г. М. FinTech у структурі фінансової системи / Г. М. Поченчук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – С. 49-55.

Семеног, А. Ю. Тенденції розвитку Fintech послуг на світовому та вітчизняному ринках фінансових послуг / А. Ю. Семеног, С. В. Цирулик // Бізнес Інформ. – 2018. – № 10. – С. 327-334.

Arner, D.W. FinTech: Evolution and Regulation [Electronic resource] / D. W. Arner. – 2016. – Retrieved from: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_ file/0011/1978256/D-Arner-FinTech-Evolution-Melbourne-June-2016.pdf.

Financial Stability Implications from FinTech [Electronic resource] / Financial Stability Board. – 27 June 2017. – Retrieved from: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf.

Security challenges in the evolving FinTech landscape [Electronic resource] / PwC. – 2016. – Retrieved from: https://www.pwc.in/assets/pdfs/consulting/cyber-security/banking/security-challenges-in-the-evolving-fintech-landscape.pdf.

The Future of Financial Services: How disruptive innovations are reshaping the way financial services are structured, provisioned and consumed [Electronic resource] / World Economic Forum; An Industry Project of the Financial Services Community. Prepared in collaboration with Deloitte. – June 2015. – Retrieved from: http://reports.weforum.org/future-of-financial-services-2015/.

Tsai, C. The FinTech Revolution and Financial Regulation: The Case of Online Supply Chain Financing [Electronic resource] / C. Tsai, K.-J. Peng // Asian Journal of Law and Society. – 2017. – Vol. 4. – Issue 1. – Р. 109-132. – Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=3035386.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-14

Як цитувати

Рубанов, П. (2021). СТРУКТУРА РИНКУ FINTECH ІННОВАЦІЙ. Науковий вісник Полісся, (2(18), 184–189. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-184-189

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ