DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-184-189

СТРУКТУРА РИНКУ FINTECH ІННОВАЦІЙ

Павло Рубанов

Анотація


Актуальність теми дослідження. Радикальні зміни на ринку фінансових послуг після світової фінансової кризи 2008 року визначають актуальність дослідження сучасної структури цього ринку з урахуванням появи і розвитку FinTech інновацій.
Постановка проблеми. Існуючі в науковій літературі спроби класифікувати нові види фінансових послуг мають багато суперечностей і неузгодженостей, викликаних багатоаспектністю та багаторівневістю впливу FinTech інновацій на ринок фінансових послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку ринку FinTech інновацій досліджуються в роботах Белінської Г., Диби М., Жердецької Л., Коваленко В., Мазаракі А., Поченчука Г., Семенога А., Арнер Д., Тсаі Ц., Пенг К.-Дж. та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В наукових джерелах відсутній єдиний підхід до визначення видів або напрямків FinTech інновацій, а також щодо структури ринку FinTech послуг.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз та систематизація підходів до класифікації видів FinTech, визначення ключових ознак та проведення структуризації ринку FinTech інновацій.
Виклад основного матеріалу. Основою класифікації FinTech інновацій в більшості наукових джерел є їх поділ відповідно до видів фінансових послуг, які вони трансформують: платежі і перекази; послуги інфраструктурних учасників ринку; інвестиційний менеджмент; страхування; позики та заощадження; нарощення капіталу. Однак FinTech інновації змінюють не лише окремі фінансові продукти або процеси, але й ринок фінансових послуг в цілому, що супроводжується появою на ньому нових учасників та переглядом бізнес-моделей існуючих учасників. З огляду на це, в роботі запропоновано систематизувати підходи до класифікації видів FinTech інновацій за декількома ознаками.
Висновки. В статті запропоновано підхід до класифікації видів FinTech інновацій та структуризації ринку FinTech інновацій за видами фінансових послуг, надавачами FinTech послуг, видом інноваційної технології та групами користувачів FinTech.


Ключові слова


FinTech; фінансові інновації; ринок FinTech; ринок фінансових послуг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Коваленко, В. В. Розвиток FinTech: загрози та перспективи для банків України / В. В. Коваленко // Приазовський економічний вісник. – 2018. – № 4 (09). – С. 127-133.

Мазаракі, А. FinTech у системі суспільних трансформацій / А. Мазаракі, С. Волосович // Вісник КНТЕУ. – 2018. – № 2. – С. 5-18.

Поченчук, Г. М. FinTech у структурі фінансової системи / Г. М. Поченчук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – С. 49-55.

Семеног, А. Ю. Тенденції розвитку Fintech послуг на світовому та вітчизняному ринках фінансових послуг / А. Ю. Семеног, С. В. Цирулик // Бізнес Інформ. – 2018. – № 10. – С. 327-334.

Arner, D.W. FinTech: Evolution and Regulation [Electronic resource] / D. W. Arner. – 2016. – Retrieved from: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_ file/0011/1978256/D-Arner-FinTech-Evolution-Melbourne-June-2016.pdf.

Financial Stability Implications from FinTech [Electronic resource] / Financial Stability Board. – 27 June 2017. – Retrieved from: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf.

Security challenges in the evolving FinTech landscape [Electronic resource] / PwC. – 2016. – Retrieved from: https://www.pwc.in/assets/pdfs/consulting/cyber-security/banking/security-challenges-in-the-evolving-fintech-landscape.pdf.

The Future of Financial Services: How disruptive innovations are reshaping the way financial services are structured, provisioned and consumed [Electronic resource] / World Economic Forum; An Industry Project of the Financial Services Community. Prepared in collaboration with Deloitte. – June 2015. – Retrieved from: http://reports.weforum.org/future-of-financial-services-2015/.

Tsai, C. The FinTech Revolution and Financial Regulation: The Case of Online Supply Chain Financing [Electronic resource] / C. Tsai, K.-J. Peng // Asian Journal of Law and Society. – 2017. – Vol. 4. – Issue 1. – Р. 109-132. – Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=3035386.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM