СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Автор(и)

  • Анастасія Коноваленко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9061-5989

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-42-49

Ключові слова:

маркетинг, харчування дітей, соціально-демографічні чинники, макромаркетингове середовища

Анотація

Актуальність теми дослідження. Аналіз соціально-демографічних чинників є одним з етапів формування інформаційної основи визначення потенційних можливостей та існуючих загроз розвитку ринку.
Постановка проблеми. Визначено необхідність оцінки стану та існуючих тенденцій у зміні чисельності постійного населення України та частки дітей у домогосподарствах, визначення ролі родини у сучасному суспільстві, умов життя домогосподарств, визначення статтєво-вікових характеристик дитячого населення, аналіз основних показників здоров’я дітей як чинника відновлювання населення тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковцями започатковано дослідження стан та перспективи зміни демографічної ситуації в Україні, її вплив на стан економічної безпеки, демографічні аспекти соціально-економічного розвитку, сформовано підходи до визначення впливу соціально-демографічних чинників на оцінку напрямів розвитку бізнесу.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Залишаються маловивченими питання оцінки впливу соціально-демографічних чинників на стан та перспективи розвитку ринку продуктів та послуг харчування дітей шкільного віку.
Постановка завдання. Мета роботи полягає у визначенні соціально-демографічних чинників макросередовища ринку продуктів та послуг харчування дітей шкільного віку, які впливають на підходи до формування маркетингової стратегії суб’єктів господарювання на даному ринку.
Виклад основного матеріалу. У статті визначено соціально-демографічні чинники макросередовища ринку продуктів та послуг харчування дітей шкільного віку, які суб’єкти господарювання мають врахувати при обґрунтуванні маркетингової стратегії. До зазначених чинників віднесено поступове зниження чисельності населення в Україні, зростання частки дітей шкільного віку у структурі населення, погіршення стану здоров’я школярів, зростання кількості дітей, які потребують особливого раціону харчування, спричиненого станом здоров’я тощо.
Висновки. Узагальнено отримані результати аналізу, визначено напрями подальших досліджень.

Біографія автора

Анастасія Коноваленко, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Посилання

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.

Либанова Э. «Україна єдина» - это цель, а не лозунг [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://zn.ua/ internal/ukrayina-yedina-eto-cel-a-ne-lozung-_.html.

Няньковский, С. Л. Медико-социальные особенности состояния здоровья школьников в Украине / С. Л. Няньковский, М. С. Яцула, Е. М. Сенкевич, И. П. Пасичнюк // Georgian Medical News. – 2014. – № 5 (230). – С. 60-65.

Lidiia Korovina, Tatiana Zaporozhets, Veronika Kozakevich. Effect of exogenous factors on somatic health and autonomic nervous regulation in children and young people. Monograph. – Poltava: "Інфо-освіта", 2019.– 188 р.

Моісеєнко, Р. О. Особливості динаміки здоров’я учнів початкової та основної школи/ Р. О.Моісеєнко, Г. М. Даниленко, Л. І. Пономарьова // Современная педиатрия. - 2013. - № 1. - С. 13–17.

Величко, В. І. Фізичний розвиток дітей шкільного віку Півдня України / В. І. Величко, І. Л. Бабій // Здоровье ребенка. – 2011. – № 3. – С. 62-66.

Гончарова, Н. М. Вплив жирового компонента тіла дітей молодшого шкільного віку на рівень їх фізичного розвитку / Н. М. Гончарова // Молода спортивна наука України. – 2007. – С. 83-86.

Lobstein, T. Obesity in children / T. Lobstein // BMJ. – 2008. – Vol. 337. – P.669.

Поширеність надлишкової маси тіла та підвищеного артеріального тиску серед школярів різних регіонів України / В. Г. Майданник, М. В. Хайтович, Г. А. Павлишин [та ін.] // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2013. - Том 3. - № 1. - С. 33−39.

Комплекс негативних чинників, які впливають на стан фізичного здоров’я підлітків, та шляхи вирішення проблеми: матеріали засідання колегії Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту. – К., 2008.

Friedman, L. S., Lukyanova E. M., Serdiuk A., et al. Social-environmental factors associated with elevated body mass index in a Ukrainian cohort of children // Int. J. Pediatr. Obes. – 2009. – Vol. 4 (2). – P. 81-90.

Дудіна, О. О. Ситуаційний аналіз стану здоров’я дитячого населення / О. О. Дудіна, А. В. Терещенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – № 2 (60). – С. 49-57.

Пономарьова, Л. І. Особливості формування здоров’я сучасних школярів на різних етапах навчання / Л. І. Пономарьова // Здоровье ребенка. – 2014. – № 2 (53). – С. 35-38.

Полька, Н. С., Платонова А. Г. Физическое развитие школьников Украины. Пространственно-временные и морфо-функциональные особенности. Монография // Киев: Генеза, 2015. – 272 с.

Федоренко, В. І. Фактори формування фізичного розвитку дітей / В. І. Федоренко, Л. М. Куцула // Гігієна населених місць. – 2011. – № 57. – С. 332-337.

Тоелг, М. Снижение веса у детей и подростков / М. Тоелг // Здоровье ребенка. – 2011. – № 2. – С. 35-41.

Ненашева, О. М. Здорова їжа – здорове серце дитини / О. М. Ненашева // Нова медицина. – 2006. – № 3. – С. 8-12.

Марушко, Ю. В. Вітамінно-мінеральна забезпеченість дітей за сучасних умов / Ю. В. Марушко // Здоровье ребенка. – 2015. – № 2 (61). – С.15-18.

Ключников, С. О. Значение бета-каротина для организма детей / С. О. Ключников, А. П. Продеус // Рос.вестник перинатологии и педиатрии. – 2008. – № 6. – С. 70-75.

Андреєва, Т. І. Чи навчають освічені батьки своїх дітей здоровому харчуванню? / Т. І. Андреєва // Соціальна психологія. – 2011. – № 4 (48). – С. 10-13.

Воробьева, О. В. Исследование влияния дисбаланса микроэлементов на развитие патологии внутренних органов / О. В. Воробьева, Л. И. Каменев // Вестн. новых мед. технологий. – 2004. – № 3. – С.93-94.

Мартинова, Л. Б. Сучасний стан відтворення соціально-демографічного потенціалу в контексті реалізації євроінтеграційних прагнень України / Л. Б. Мартинова // Економіка розвитку (Economics of Development), № 4 (80), 2016. – С. 22-33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-14

Як цитувати

Коноваленко, А. (2021). СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ. Науковий вісник Полісся, (2(18), 042–049. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-42-49

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ