ВПЛИВ МОДИ НА СПОЖИВЧУ ПОВЕДІНКУ ПРИ ВИБОРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ: УРОКИ ІСТОРІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2-2(18)-199-203

Ключові слова:

мода, туризм, вибір дестинації, фактори впливу, механізм вибору, споживча поведінка.

Анотація

Актуальність теми дослідження. Володіння інформацією про особливості споживчої поведінки є необхідною запорукою успіху діяльності на ринку туристичних послуг.
Постановка проблеми. В практиці туристичного бізнесу частою є проблема, коли з двох аналогічних за своїми характеристиками туристичних пропозицій одна користується успіхом у споживачів, а інша – ні. Очевидно, необхідно враховувати певні соціально-психологічні фактори, які впливають на поведінку споживачів, зокрема, модні тенденції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема взаємодії моди та туризму є складною і комплексною. Вона носить міждисциплінарний характер. Тому, незважаючи на заклики дослідників до її вивчення [1], досліджень з даної тематики не так багато. Найбільш вагомими можна назвати праці А. Алєксандрової [1] та М. Отнюкової [2].
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Нас приваблюють проблеми практичного застосування знань про споживчу поведінку, яка формується під впливом модних віянь.
Постановка завдання. Як взаємодіють мода і туризм, чи можна масовий інтерес до певних видів туризму та дестинацій називати модою, яким чином можна впливати на формування модних тенденцій для збільшення продажів власного продукту.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовано відмінність проявів моди у туризмі та інших сферах людської діяльності. Розглянуто властивості моди стосовно сфери туризму. Проілюстровано, що на модний вибір брак певних ресурсів на території призначення може не впливати. Адаптовано стосовно туризму механізм здійснення модного вибору.
Висновки. Знання особливостей механізму прийняття рішення споживачем під час модного вибору може допомагати впливати на його поведінку під час просування та реалізації турів. Прагнучи впровадити нові тренди на ринок туристичних послуг, необхідно оцінити готовність соціуму сприймати нововведення у пропозиції.

Біографії авторів

Наталія Алєшугіна, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму

Олена Зеленська, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму

Посилання

Александрова, А. Ю. Мода и туризм в меняющемся мире / А. Ю. Александрова // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2011. – № 3. – С. 31-41. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/moda-i-turizm-v-menyayuschemsya-mire (дата звернення: 29.01.2020).

Отнюкова, М. С. Туристическая мода как феномен современности / М. С. Отнюкова // Глобализация и туризм: проблемы взаимодействия: Матер. I междунар. науч. конф., (Саратов, 15-16 апреля 2009 г.). – URL: http://tourlib.net/statti_tourism/otnjukova.htm (дата звернення: 29.01.2020).

Кравченко, Н. О. Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку: моногр. / Н. О. Кравченко. – Ніжин : МІЛАНІК, 2007. – 172 c.

Тлумачний словник української мови упоряд / Т. В. Ковальова. – Харків : Фоліо, 2018. – 608 с.

Кардашева, К. Городские истории: Баден-Баден [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.dw.com/ru/городские-истории-баден-баден/a-865305 (дата звернення 29.01.20).

Гоголь, Н. В. Письма 1836-1841 // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. – Т. 11. – М., 1952. – 484 с. – URL : http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_1841_pisma.shtml (дата звернення 29.01.2020).

Килошенко, М. Психология моды: теоретический и прикладной аспекты / М. Килошенко. – Санкт-Петeрбург : Речь. 2001. – С. 103–110.

Колюжнова, Н.Я. Мода как фактор потребительского поведения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.elitarium.ru/moda_kak_faktor/ (дата звернення 29.01.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-14

Як цитувати

Алєшугіна, Н., & Зеленська, О. (2021). ВПЛИВ МОДИ НА СПОЖИВЧУ ПОВЕДІНКУ ПРИ ВИБОРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ: УРОКИ ІСТОРІЇ. Науковий вісник Полісся, (2(18), 199–203. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2-2(18)-199-203

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають