ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-139-146

Ключові слова:

бюджетний процес, місцеві бюджети, фінансова децентралізація, детермінанти

Анотація

Актуальність теми дослідження. Системні перетворення в Україні щодо закладення демократичних засад та розвитку ринкових умов господарювання зумовлюють необхідність реформування бюджетної системи і бюджетного процесу.
Постановка проблеми. Існуючий клімат бюджетної нестабільності, неврегульованість питань прогнозування й планування показників місцевих бюджетів, не розробленість ефективного механізму перерозподілу доходів та видатків між рівнями бюджетної системи – це фактори, які містять загрозу виникнення соціально-економічних конфліктів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток теорії та методології бюджетного процесу здійснили такі вчені-економісти: В. Андрущенко, Н. Бак, Г. Возняк, М. Карлін, М. Коваленко, В. Кравченко, М. Лучко, М. Мироненко, В. Опарін, В. Парето, Ю. Пасічник, О. Сунцова, С. Юрій та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У працях зазначених учених практично не знайшли відображення питання узагальнення методологічних детермінантів дослідження бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації.
Постановка завдання. Стаття покликана структурувати теоретико-методологічні засади організації бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації.
Виклад основного матеріалу. У статті сформовано гіпотезу теоретико-методологічного забезпечення бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації, яка базується на принципах цілеспрямованості, системності й взаємоузгодженості та реалізується через закономірності перерозподілу владних компетенцій і повноважень у фінансовій сфері. Обґрунтовані детермінанти організації бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації.
Висновки. Запропоновано та схематично представлено гіпотезу дослідження, яка реалізується через закономірності та базисні положення.

Біографія автора

Оксана Савастєєва, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Возняк, Г. Фінансова децентралізація та стале ендогенне зростання регіонів: формалізація напрямів впливу / Г. Возняк // Світ фінансів. - 2019. - № 2 (59). - С. 49–59.

Фінанси регіону : навчальний посібник / М. А. Коваленко [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2011. - 312 с.

Мироненко, М. Ю. Джерела формування фінансових ресурсів регіону / М. Ю. Мироненко, О. В. Гайдей // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2018. - № 4. - С. 52-58

Об’єднання громад. Децентралізація влади [Електронний ресурс]. - URL: http://decentralization. gov. ua/ region.

Фінансова децентралізація: експерти розповіли про результати. [Електронний ресурс]. - URL : https://decentralization.gov.ua/news/10670.

Лучко, М. Децентралізація: окремі питання методикианалізу ефективності управління коштами місцевих бюджетів / М. Лучко // Галицький економічний вісник. - 2018. - № 2. - С. 121-128.

Юрій, С. М. Теоретичні питання інформаційної модернізації казначейського обслуговування бюджетів / С. М. Юрій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2019. - Вип. 1. - С. 196-204.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-14

Як цитувати

Савастєєва, О. (2021). ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Науковий вісник Полісся, (2(18), 139–146. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-139-146

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА