ЯКІСТЬ В ПАРАДИГМІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Вікторія Шукліна Херсонський національний технічний університет, Ukraine
  • Руслан Набока Херсонський національний технічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3417-8216

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-163-170

Ключові слова:

управління інформаційно-комунікаційним потенціалом, якість, якість управління, якість управлінського рішення, управління якістю, ситуація, розвиток, адекватність, інформаційна

Анотація

Актуальність теми дослідження. Під впливом соціально-економічного розвитку змінюється парадигма управління потенціалом, трансформуючись в систему знань, що адекватна умовам. Постановка проблеми. Перенасичення бізнес-середовища інформацією та невідповідність засобів комунікації викликає організаційний хаос, який перешкоджає досягненню цілей і знижує якість управління підприємством. Науковим підґрунтям для вирішення цієї проблеми є дослідження відповідності парадигми та її якісних критеріїв.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Систему поглядів на управління потенціалом формували в своїх працях такі провідні вчені і дослідники, як І. Ансофф, П. Друкер, Ф. Тейлор, Е. Мейо, О. Білорус, О. Скаленко, О. Терещенко, О. Федоніна М. Шепелєв та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Діалектику управлінської парадигми інформаційно-комунікаційного потенціалу та зміни її положень не досліджували в період інформатизації економіки; недостатньо враховували якісні аспекти формування.
Постановка завдання. Обґрунтувати сутність нової парадигми управління інформаційно-комунікаційним потенціалом підприємства в умовах сучасної економіки; визначити роль і місце якості в контексті адекватності ситуації.
Виклад основного матеріалу. Досліджено трансформації парадигми на сучасному етапі соціально-економічного розвитку, сутність понять, характерні ознаки і роль якості в забезпеченні адекватності управління інформаційно-комунікаційними можливостями під впливом зміни ситуацій.
Висновки. Обґрунтовано сутність і діалектику парадигми управління інформаційно-комунікаційним потенціалом підприємства в умовах розвитку інформаційно-знаннєвої економіки. Розроблено архітектуру якості та визначено роль і характерні ознаки якісного управління в контексті адекватності конкретній ситуації

Біографії авторів

Вікторія Шукліна, Херсонський національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Руслан Набока, Херсонський національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Посилання

Глухов, В. В. Системные аспекты в теории управления / В. В. Глухов // Информатика, теле коммуникации и управление. – 2013. – № 6. – С. 10-14.

Дрогобыцкий, И. Парадигма организационного менеджмента / И. Дрогобыцкий // Вектор науки ТГУ. Экономика и управление. – 2012 – № 1 (8). – С.43-57.

Гудзь, О. Є. Трансформація парадигми управління підприємств основі інформаційно-комунікаційних технологій / О. Є. Гудзь, Н. С. Прокопенко // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14). – С.16-24.

Лохман, Н. В. Парадигма розвитку потенціалу [Електронний ресурс] / Н. В. Лохман // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2018. – Вип. 26 (1). – С. 115-120. – Режим доступу: http: //nbuv.gov.ua/ Nvuevcg2018 26(1)_24.

Гайдей, О. О. Управління змінами на підприємстві / О. О. Гайдей // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2015. – № 3 (19). – С. 71–75.

Осипенко, Л. О. Філософія управління як нова парадигма керування складними соціально-економічними системами / Л. О. Осипенко // Вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2013. – Вип. 52. – С. 189-199.

Гусєва, О. Ю. Дослідження парадигмальних підходів до управління якісними змінами на підприємствах [Електронний ресурс] / О. Ю. Гусєва // Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. – 2012. – № 4. – С. 130-139. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2012_4_20.

Березін, О. В. Завдання та механізм якісної оптимізації структури потенціалу підприємства / О. В. Березін // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2017. – Вип. 4 (40). – С. 20–28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-14

Як цитувати

Шукліна, В., & Набока, Р. (2021). ЯКІСТЬ В ПАРАДИГМІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Науковий вісник Полісся, (2(18), 163–170. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-163-170

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ