АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ГАЛУЗІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2-2(18)-204-209

Ключові слова:

криза, антикризовий менеджмент, туризм, військові дії, антикризовий план.

Анотація

Актуальність теми дослідження. З 2014 року Україна зазнала значне зниження показників розвитку туризму, в тому числі в’їзних туристичних потоків, що негативно позначилося на показниках розвитку економіки країни в цілому.
Постановка проблеми. Нажаль, останнім часом спостерігається погіршення показників, що відображають стан розвитку туризму та характеристику споживання туристичних послуг в країні. В таких умовах доцільно використовувати досягнення антикризового менеджменту, а саме антикризових планів, що пов’язані з профілактикою форс мажорних обставин, а особливо, військових дій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку туризму в умовах військових дій ретельно вивчались провідними іноземними науковцями Л-Енн Бленчард, А. М. Леонг, С. Литвин, О. Муфаккір, Н. Салазар, М. Хані, Ж. Хесслі, Дж. Джафарі, Р. Батлер. Проблеми туристичної галузі Україні під впливом військових дій досліджували А. Ю. Парфієнко, А. А. Романова, І. А. Савченко та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо досліджені статистичні показники розвитку галузі туризму в Україні та вплив на них кризових ситуації. Відсутній досвід розробки антикризових планів (програм) та заходів під час кризових ситуації в галузі туризму Україні.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз системи статистичних показників розвитку туризму в Україні, та розробка пропозиції, щодо використання антикризових заходів для попередження виникнення кризи в туристичній галузі.
Виклад основного матеріалу. З’ясовано методичні засади для вивчення кризових станів у туристичній галузі України. Це видання Всесвітньої Організації туризму ООН «Інструменти для кризових комунікацій в туризмі», у якому розглянуто різноманіття кризових станів та форс мажорних обставин, та їх вплив на розвиток туристичної галузі.
Висновки. На підставі проведеного дослідження були визначені тенденції кризи у розвитку туризму в Україні. Розвиток туристичної діяльності значною мірою залежить від політичних факторів й, зокрема, соціально-економічної стабільності в Україні. Її порушення у зв’язку з революційною ситуацією й веденням військових дій на сході країни суттєво впливає на скорочення туристичних потоків.

Біографії авторів

Олександр Боровиков, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту

Леся Рудич, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Посилання

Toolbox for Crisis Communications in Tourism: Checklists and Best Practices. – Madrid: World Tourism Organization (UNWTO), 2011, - 125 p.

Dirk Glaesser. Crisis Management in the Tourism Industry. – Oxford: Butterworth-Heinemann (Elsevier), 2006. – 283 p.

Туристична діяльність в Україні у 2017 році. Статистичний збірник. Державна служба статистики України / Відповідальний за випуск О.О. Кармазіна. – Київ, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/ zb_td_2017.pdf.

Arjen Boin. Crisis management [Electronic document]. - Access mode: https://www.britannica.com/topic/crisis-management-government.

Crisis Management Plan (Definition) [Electronic document]. - Access mode: https://www.irmi.com/term/ insurance-definitions/crisis-management-plan.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-14

Як цитувати

Боровиков, О., & Рудич, Л. (2021). АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ГАЛУЗІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, (2(18), 204–209. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2-2(18)-204-209

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ