ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЙОГО ПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • Вікторія Геннадіївна Маргасова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8582-2158
  • Дар’я Павлівна Коваленко Оптико-механічний коледж при КНУ ім.Т. Г. Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9688-9021

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-17-21

Ключові слова:

страхування, страховики, страховий ринок, пруденційне регулювання, нагляд, платоспроможність, ризики

Анотація

Актуальність теми дослідження. Звуження темпів розвитку страхового ринку актуалізують пошук новітніх форм та методів стимулювання ефективності його функціонування, зокрема на основі комплексного аналізу показників діяльності страховиків України. Постановка проблеми. В останні роки розвиток страхового ринку характеризується тиском низки дестабілізуючих факторів, зокрема: економічна та політична турбулентність, зниження платоспроможного попиту на страхові послуги, низький рівень довіри з боку населення, негативні очікування настання фінансової кризи в країні та світі. Отже, дослідження основних тенденцій розвитку страхового ринку та проблем його пруденційного регулювання має вагоме практичне значення. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні аспекти функціонування страхового ринку представлені науковими працями таких відомих учених, як: Л. Алексеєнко, В. Базилевич, К. Базилевич, В.Виговська, К. Воблий, О. Гаманкова, О. Журавка, А. Єрмошенко, О. Козьменко, В. С. Осадець, Н. Ткаченко, В. Фурман, В. Шахов, Т. Яворська та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Системного дослідження потребують питання забезпечення ефективного пруденційного регулювання як дієвого механізму впливу на показники діяльності страхових компаній Постановка завдання. Аналіз стану страхового ринку України дасть змогу виявити основні проблеми, що уповільнюють його розвиток, та окреслити можливі шляхи їх вирішення. Виклад основного матеріалу. У цій статті проаналізовано стан та тенденції розвитку страхового ринку України. Встановлено, що діяльність страхових компаній країни не відповідає потребам національної економіки. Висновки. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування вітчизняного страхового ринку, зокрема: необхідність модернізації підходів до забезпечення захисту їх клієнтів через створення дієвої системи контролю за дотриманням нормативів платоспроможності страховими компаніями

Біографії авторів

Вікторія Геннадіївна Маргасова, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Дар’я Павлівна Коваленко, Оптико-механічний коледж при КНУ ім.Т. Г. Шевченка

здобувач

Посилання

Виговська, В. В. Теоретичні аспекти визначення сутності страхового ринку / В. В. Виговська // Науковий вісник Полісся. - 2015. - Вип. 4. - С. 124-131.

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text.

Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: http://nfp.gov.ua.

Приказюк, Н. В. Державне регулювання страхового ринку України: тенденції та перспективи розвитку / Н. В. Приказюк // Фінанси України. – 2010. – №7. – С. 101-109.

##submission.downloads##

Як цитувати

Маргасова, В. Г., & Коваленко, Д. П. (2020). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЙОГО ПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Науковий вісник Полісся, (3(19), 17–21. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-17-21

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають