№ 3(19) (2019): НАУКОВИЙ ВІСНИК ПОЛІССЯ

Науковий економічний журнал
Опубліковано: 2020-11-11

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА