№ 3(19) (2019)

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПОЛІССЯ

Науковий економічний журнал

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ PDF
Тетяна Георгіївна Затонацька, Андрій Анатолійович Возненко 6-16
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЙОГО ПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Вікторія Геннадіївна Маргасова, Дар’я Павлівна Коваленко 17-21
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF (English)
Igor Mykhaylovych Oliychenko,, Maryna Yuriyivna Ditkovska 22-30
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ PDF
Андрій Євгенійович Федоренко 31-38
РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК ШЛЯХ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ДОСВІД КРАЇН ЄС PDF
Євгенія Анатоліївна Зябіна, Олексій Валентинович Люльов, Тетяна Володимирівна Пімоненко 39-48

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

СТРАТЕГІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: РЕГІОНАЛЬНО-ВИДОВИЙ РОЗРІЗ PDF
Юлія Василівна Єльнікова 49-55

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ PDF
Оксана Сергіївна Вовченко, Світлана Борисівна Єгоричева 56-63
АНАЛІЗ СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Миколаївна Неклюдова, Олександра Генріхівна Казарян 64-69
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ PDF
Надія Григорівна Вядрова 70-76
ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ОБІГУ ЦИФРОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
Олександр Володимирович Луцкевич 77-83
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПОРЯДКУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Марина Петрівна Агафошина 84-90

ІНВЕСТИЦІЇ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ PDF
Олександр Олександрович Ланьо 91-97
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Олег Леонідович Міщенкo 98-103
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Роман Анатолійович Топазли 104-110