КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Роман Анатолійович Топазли Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0729-3614

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-104-110

Ключові слова:

будівельна сфера, інновація, ступінь новизни інновації, інноваційна система, інноваційна стратегія, кластер

Анотація

Актуальність теми дослідження. В умовах поступового економічного відновлення першочерговим завданням, яке постає перед будівельною галуззю є пошук шляхів раціоналізації та підвищення ефективності функціонування цієї галузі. Постановка проблеми. Застосування інноваційного способу ведення діяльності стає фундаментальним фактором збереження економічної безпеки будівельної галузі, умовою виживання в глобальній конкурентній боротьбі. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика інноваційного розвитку будівельної галузі з точки зору економічних процесів розкривається у працях В. Міхайлова, І. Літовченко, В. Торкатюк, Н. Дріль, О. Якименко, М. Чорна та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Подальших досліджень потребує концептуалізація формування та реалізації інноваційної стратегії розвитку будівельної сфери, особливо ураховуючи її міжгалузеву природу. Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування концептуальних засад формування ефективної інвестиційної стратегії розвитку будівельної сфери шляхом урахування слабких та сильних сторін цієї галузі. Викладення основного матеріалу. У статті обґрунтовано, що формування інноваційної політики розвитку будівельної галузі повинно спиратися на системний підхід; узагальнено концепт поняття «інноваційна система»; визначено етапи формування інноваційної системи у рамках будівельної галузі; обґрунтовано логічний зв’язок між ступенем новизни інновації та параметрами інноваційної стратегії розвитку будівельної галузі. Висновки. Обґрунтовано концептуальні параметри формування інноваційної стратегії розвитку будівельної галузі; структуровано зв’язок між ступенем новизни інновації та параметрами інноваційної стратегії розвитку будівельної галузі.

Біографія автора

Роман Анатолійович Топазли, Чернігівський національний технологічний університет

здобувач, Чернігівський національний технологічний університет

Посилання

Литовченко, И. Л. Горизонты революции 4,0: маркетинговая деятельность строительных предприятий / И. Л. Литовченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - Вип. 25 (1). - С. 159-163.

Экономика строительства / под ред. В. В. Бузырева. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 416 с.

Чорна, М. В. Стратегічні напрями інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі / М. В. Чорна, С. В. Глухова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2012. – Вип. 1 (1). – С. 210–216.

Михайлов, В. Ю. Сущность и проблемный анализ инноваций в строительстве / В. Ю. Михайлов // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2014. – № 12 (95). – С. 307–311.

Дріль, Н. В. Напрямки інноваційного процесу в будівництві України [Електронний ресурс] / Н. В. Дріль, В. І. Торкатюк, І. О Хорошко, И. Л. Железнякова, Т. В Чорноморденко, К. В Кухтін // Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку, 2011. – Режим доступу : https://core.ac.uk/download/pdf/11335231.pdf.

Бородин, А. С. Совершенствование механизма управления инновационным развитием строительных организаций : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / А. С. Бородин. – Москва : ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова», 2009. – 156 с.

Small Countries Facing the Technological Revolution / Eds. Freeman, C., Lundvall, B.-A. – London : Pinter Publishers, 1988.

Lundvall, B.-A. Product Innovation and User–Producer Interaction [Electronic resource] // Industrial DevelopmentResearch Series. – 1985. – № 31. – Retrieved from : http:// vbn.aau.dk/files/7556474/user-producer.pdf.

Смородинская, Н. Тройная спираль как новая матрица экономических систем / Н. Смородинская // Инновации. – 2011. – № 4. – С. 66–78.

##submission.downloads##

Як цитувати

Топазли, Р. А. (2020). КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Науковий вісник Полісся, (3(19), 104–110. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-104-110

Номер

Розділ

ІНВЕСТИЦІЇ