СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ

Автор(и)

  • Надія Григорівна Вядрова Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2386-3231

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-70-76

Ключові слова:

банки, конкуренція, конкурентоспроможність, банківський ринок, індекс Херфіндаля-Хіршмана

Анотація

Актуальність теми дослідження. Вплив конкуренції на вартість банківських послуг, доступність фінансових ресурсів ефективність та швидкість трансформації заощаджень в інвестиції зумовлює актуальність та своєчасність розробки відповідного методичного підходу, який передбачає розрахунок індексу Херфіндаля-Хіршмана (ННІ) для визначення конкурентної структури банківського ринку України. Постановка проблеми. Оцінювання рівня конкуренції є основою для встановлення взаємозв’язку між фінансовими показниками банківської діяльності та рівнем конкурентоспроможності банку та визначення його можливості щодо оперативного реагування на зміни кон’юнктури ринку. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про значущість для вирішення завдань стратегічного розвитку банків поглибленого діагностування рівня банківської конкуренції. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо дослідженими залишаються питання оцінювання рівня конкуренції на ключових сегментах банківського ринку. Постановка завдання. Удосконалення методичного підходу до оцінювання умов конкурентного ринку банківських послуг за допомогою індексу ХерфіндаляХіршмана (ННІ). Виклад основного матеріалу. Запропонований методичний підхід передбачає послідовне проведення наступних процедур: оцінювання рівня проникнення банківського сектору в економіку; визначення умов конкурентного ринку; оцінку рівня концентрації за допомогою індексу Херфіндаля-Хіршмана. Висновки. Апробація зазначеного підходу дозволила підтвердити тезу про зростання рівня олігополізації галузі. Встановлено, Результати розрахунку індексу Херфіндаля-Хіршмана, який враховує ситуацію у всій галузі, а не тільки серед лідерів ринку, дозволяє зробити висновки про зростання олігополізацї галузі.

Біографія автора

Надія Григорівна Вядрова, Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Berger, A. N. Bank Competition and Financial Stability / A. N. Berger, L. F. Klapper, R. Turk-Ariss // Journal of Financial Services Research. – 2009. – № 35. – С. 99–118.

Boyd, J. H. Bank Risk-Taking and Competition Revisited: New Theory and New Evidence / J. H. Boyd, G. De Nicolo, A. M. Jalal // IMF Working Paper. – 2006. – № 6.

Matutes, C. Imperfect competition risk taking and regulation in banking / C. Matutes, X. Vives // European Economic Review. – 2000. – № 44. – Р. 1–34.

Mishkin, F. Financial consolidation Dangers and Opportunities / F. Mishkin // NBER, Working Paper. – 1998.

Saez, L. Liquidity Pools, Risk Sharing and Financial Contagion / L. Saez, X. Shi // Journal of Financial Services Research. – 2004. – № 25. – Р. 5–23.

Stever, R. Bank Size, Credit and the Sources of Bank Market Risk / R. Stever // BIS Working Paper. – 2007. – № 238.

Uhde, A. Consolidation in Banking and Financial Stability in Europe Further evidence / A. Uhde, U. Heimeshoff // Journal of Banking & Finance. – 2009. – № 33. – С. 1299–1311.

Vives, X. Competition and stability in banking / X. Vives // CEPR, Policy Insight. – 2010. – № 50.

Васильєва, Т. А. Комплексна система управління клієнтською базою банку / Т. А. Васильєва, В. В. Федірко // Збірник наукових праць Черкаського технологічного університету. Серія: економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Випуск 22. – Частина ІІ. – С. 22-25.

Вулфел Чарльз Дж. Энциклопедия банковского дела и финансов / Чарльз Дж. Вулфел. – Самара: Корпорация «Федоров», 2000. – С. 559.

Дані фінансової звітності банків України. сайт національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097.

Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: постанова Правління НБУ від 30.06.2016 р. № 351 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16.

Рашкован, В. Концентрація банківської системи України: міфи та факти [Електронний ресурс] / В. Рашкован, Р. Корнилюк // Вісник Національного банку України. – 2015. – №234. – С. 6-38. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=25630429.

Стефанишина, А. Характеристика та аналіз методик оцінювання стійкості банків України та зарубіжжя / А. Стефанишина // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 62–66.

##submission.downloads##

Як цитувати

Вядрова, Н. Г. (2020). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ. Науковий вісник Полісся, (3(19), 70–76. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-70-76

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ