ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ОБІГУ ЦИФРОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Луцкевич Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3195-8310

Ключові слова:

цифрові цінні папери, ризики, фінансовий ризик, механізм управління, складові механізму управління ризиком, етапи управління ризиком

Анотація

Актуальність теми дослідження. Цифрові технології трансформують усі сфери суспільного буття, не є виключенням і фінансова сфера. У сукупності такі тенденції не можуть не залишити відбиток на підходах до управління фінансовим ризиком обігу цифрових цінних паперів. Постановка проблеми. Наразі науково-методичне забезпечення формування механізму управління фінансовими ризиками обігу цифрових цінних паперів перебуває на початкових стадіях розвитку, при цьому якість державного регулювання та нагляду за учасниками обігу цифрових цінних паперів залежить від ефективності чинного механізму управління такими ризиками, що й обґрунтовує практичну значущість обраного напряму дослідження. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні аспекти функціонування ринку цінних паперів, особливостей впливу фінансових інновацій та управління фінансовими ризиками у сфері обігу цінних паперів, висвітлені у працях В. Бодрова [1], О. М. Ковальової [2], І. В. Краснової [3], Н. В. Ткаченко [4], Ю. Б. Колупаєва [5] та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Поглибленого дослідження потребують питання формування механізму управління фінансовими ризиками обігу цифрових цінних паперів. Постановка завдання. Поглиблення наукового розуміння сутності «механізму управління фінансовими ризиками обігу цифрових цінних паперів» дасть змогу окреслити напрями підвищення ефективності використання цього фінансового інструменту. Виклад основного матеріалу. Здійснено науковий аналіз сутності «механізму управління фінансовими ризиками». Адаптовано побудову механізму до специфіки управління ризиками цифрових цінних паперів. Висновки. Удосконалено сутність механізму управління фінансовими ризиками обігу цифрових цінних паперів через застосування комплексу методів ідентифікування, кількісного та якісного аналізу, заходів з попередження реалізації та/або зниження негативних наслідків фінансових ризиків обігу цифрових цінних паперів, способів контролю за перебігом окремих подій.

Біографія автора

Олександр Володимирович Луцкевич, Чернігівський національний технологічний університет

здобувач

Посилання

Бодров, В. Нова депозитарна система України / В. Бодров, Л. Рудалєва // Вісник Національного банку України. – 2013. – №11. – С. 10-15.

Ковальова, О. М. Інституційні аспекти розвитку фондового ринку України розвитку фондового ринку України / О. М. Ковальова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16 (1). - С. 124-127.

Краснова, І. В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку / І. В. Краснова // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 129–134.

Ткаченко, Н. В. Проблематика функціонування організаторів торгівлі цінними паперами на фондовому ринку України / Н. В. Ткаченко // Економічний аналіз. – 2015. – Том 21. – № 1. – С. 268-275.

Колупаєв, Ю. Б. Обгрунтування напрямку перспективного розвитку фондового ринку України [Електронний ресурс] / Ю. Б. Колупаєв, С. С. Залюбовська, М. А. Яковенко // Ефективна економіка. – 2018. – № 8. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/49.pdf.

Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – 7-е изд., доп. – Москва : Институт новой экономики, 2007. –1472 с.

Зятковський, І. В. Теоретичні засади фінансів підприємств / І. В. Зятковський // Фінанси України. – 2000. – №4. – С. 17–26.

Крамаренко Г. А. Финансовый анализ и планирование: учебное пособие / Г. А. Крамаренко - ДАУБП, 2001. - 232 с.

Литовских, А. М. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие / А. М. Литовских, И. К. Шевченко. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2003. – 135 с.

Льовочкін, С. В. Фінансовий механізм макроекономічного регулювання / С. В. Льовочкін / України. – 2000. – № 12. – С. 25-33.

Саблук, П. Т. Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії і методології / П. Т. Саблук, М. Й. Малік, В. А. Валентинов. – Київ : ІАЕ, 2002. – 294 с.

Івашко, О. А. Фінанси : курс лекцій / О. А. Івашко. – Київ : Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва, 2008. – 174 с.

Василик, О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик. – Київ : НІОС, 2001. – С.104.

Венгер, В. В. Фінанси : навч. пос. / В. В. Венгер. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 432 с.

Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк [та ін.]; кер. кол.авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – Восьме вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2013. – 219 с.

Государственные финансы : учеб. пособие / В. М. Федосов, С. Я. Огородник, В. М. Сутормина и др. – Київ : Лыбидь, 1991. – 276 с.

Квасниця, О. Фінансовий механізм забезпечення розвитку малих підприємств в Україні / О. Квасниця // Світ фінансів. – 2014. – №4. – С. 63-71.

Метеленко, Н. Г. Коценптуалізація поняття «фінансовий механізм» / Н. Г. Метеленко, О. П. Шульга // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 10.– С. 171-179.

##submission.downloads##

Як цитувати

Луцкевич, О. В. (2020). ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ОБІГУ ЦИФРОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Науковий вісник Полісся, (3(19), 77–83. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/217577

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ