ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПОРЯДКУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Марина Петрівна Агафошина Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6761-4689

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-84-90

Ключові слова:

, міжбюджетні відносини, бюджет, місцеві бюджети, бюджетна система

Анотація

Актуальність теми дослідження. В умовах сучасного економічного розвитку нашої країни, на злобу дня постає модернізація держави, формування ефективної системи державного управління, що має бути здатною до впровадження дієвих, системних та послідовних рішень. Постановка проблеми. Відсутність універсального стандарту упорядкування міжбюджетних відносин, який би можна було запровадити в повному обсязі і без змін для України. Тому важливо розглянути існуючі моделі місцевого самоврядування, набутий досвід та проблемні питання європейських держав у цьому руслі, з метою імплементації найкращих практик упорядкування міжбюджетних відносин в Україні. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти функціонування міжбюджетних відносин досліджували такі вчені: Бутко М. П., Геєць В. М., Даниленко А. І., Данилишин Б. М., Ільчук В. П., Шкарлет С. М., Шульц С. Л., Касич А. О., та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Системного дослідження потребує розподіл повноважень у міжбюджетних відносинах; перерахування коштів до бюджетів іншого рівня в Україні довело не оптимальність чинної моделі надання трансфертів та обумовило потребу у зміні механізму їх надання для підвищення ефективності. Постановка завдання. Дослідження європейського досвіду упорядкування міжбюджетних відносин та оцінка можливості його адаптації у вітчизняну практику публічного управління. Виклад основного матеріалу. У цій статті проаналізовано сучасну практику організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин, розглянуто основні концепції та моделі у розвинутих зарубіжних країнах. Висновки. Проаналізовано, що місцеве самоврядування, як територіальна організація влади на місцях, є запорукою демократичного суспільства; розроблено пропозиції щодо удосконалення міжбюджетних відносин в Україні, спираючись на європейський досвід.

Біографія автора

Марина Петрівна Агафошина, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант кафедри менеджменту та державної служби

Посилання

Сміт, А. Дослідження про природу і причини

багатства народів / А. Сміт. - Київ : Наш формат. - 2018.

- 722 с.

Бюджетний федералізм: світовий досвід теорії та

практики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://

pidruchniki.com/72339/ekonomika/byudzhetniy_federalizm_svi

toviy_dosvid_teoriyi_praktiki.

Поняття про внутрішні міжурядові фінансові відносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/16780914/ekonomika/ponyattya_pro_vnutrishni_mizhuryadovi_finansovi_vidnosin.

Касич, А. О. Управління процесами децентралізації: зарубіжний досвід та стратегічні завдання для України / А. О. Касич // Економіка і суспільство. - 2017. - № 13. - С. 71-77.

Шпак, Ю. О. Досвід реформування місцевого самоврядування у Великобританії / Ю. О. Шпак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. - 2014. - № 10-1 том.1. – С. 82-84.

Наконечна, Г. Я. Зарубіжний досвід міжбюджетних відносин / / Г. Я. Наконечна, Я. Л. Лукаш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 2(2). - С. 81-85.7. Костирко, Л. А. Зарубіжний досвід регулювання міжбюджетних відносин та можливості його адаптації в Україні / Л. А. Костирко, Н. Ю. Велентейчик // Часопис економічних реформ. - 2016. - № 1 (21). - С. 55-64.

Лелеченко, А. П. Зарубіжний досвід організації функціонування місцевого самоврядування: імплементація в Україні / А. П. Лелеченко // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2011. - № 3. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=266.

##submission.downloads##

Як цитувати

Агафошина, М. П. (2020). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПОРЯДКУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, (3(19), 84–90. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-84-90

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ