ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-22-30

Ключові слова:

публічні закупівлі, електронна система публічних закупівель, надпорогові закупівлі, допорогові закупівлі, тендер, відкриті торги, аукціон

Анотація

Актуальність теми дослідження. Головним завданням поліпшення ефективності закупівель стає впровадження і розвиток електронної системи, яка здатна економити державні кошти, зменшити корупційну складову, забезпечити відкритість, доступність інформації. Постановка проблеми. Закупівлі в сучасних умовах здійснюється з використанням конкурентних методів пошуку постачальників. Конкуренція є головним фактором, який визначає ефективність закупівель. Електронні закупівлі становляться інструментом регулювання попиту та пропозиції на продукцію підприємств. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у теорію та методологію розвитку електронних закупівель зробили відомі вчені: Альциванович О., Афанасієв Р., Бровдій А., Оврамец Ю., Севостьянова Г., Квач В., Цимбаленко Я., Мельников О., Смиричинський В., Ткаченко Н., Уманців Ю., Шатковський О. та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на велику кількість досліджень у сфері електронних закупівель, де автори приділяли значну увагу проблемам прозорості та корупції в державному та муніципальному секторах, проблеми підвищення ефективності електронних закупівель у контексті вдосконалення підприємства вивчені недостатньо. Постановка завдання. Аналіз функціонування електронної системи закупівель в Україні, виявлення проблем в її функціонуванні, пошук шляхів вдосконалення інформаційної підтримки автоматизованої системи та адаптації до потреб сучасних підприємств. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто особливості застосування системи електронних закупівель як інструменту вдосконалення діяльності підприємства, досліджено основні принципи та стадії процесу закупівель, вивчено міжнародний досвід у впровадженні електронних систем закупівель, проаналізовано основні проблеми та зловживання у контексті розвитку підприємства. Висновки. З огляду на особливості функціонування електронної системи закупівель, необхідно вдосконалити компоненти, які знаходяться поза системою, такі як: планування закупівельної діяльності, протидія корупції, уникнення тендерних змов та протидія необґрунтованому завищенню цін.

Біографії авторів

Igor Mykhaylovych Oliychenko,, Chernihiv National University of Technology

Doctor of Public Administration, Professor, Professor of the Department of Management and Public Service

Maryna Yuriyivna Ditkovska, Chernihiv National University of Technology

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Service

Посилання

Brovdii, A. M. (2018). Orhanizatsiia publichnykh zakupivel [Organization of public procurement]. Kharkiv :

KhNUMH im. O. M. Beketova [in Ukrainian].

Varenyk, V. M., Yevchyn, L. O. (2016). Osoblyvosti zastosuvannia systemy derzhavnykh zakupivel ProZorro

[Peculiarities of application of the ProZorro public procurement system]. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku – European vector of economic development, 2(21) [in Ukrainian].

Dushenka, I.I., Kuznietsova, K.O. (2018). Perspektyvy rynku publichnykh zakupivel Yevropeiskoho Soiuzu u konteksti vykhodu pidpryiemstva na novi rynky zbutu [Prospects of the European Union public procurement market in the context of the company's entry into new markets]. Aktualni problemy ekonomiky i upravlinnia – Actual problems of economy and management, 12 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro publichni zakupivli”: vid 25.12.2015, № 922-VIII [Law of Ukraine “On Public

Procurement” from December 25, 2015, № 922-VIII]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.

gov.ua/laws/show/922-19/page [in Ukrainian].

Zbirnyk dyrektyv YeS z pytan derzhavnykh zakupivel [Collection of EU directives on public procurement]. (2015). Harmonizatsiia systemy derzhavnykh zakupivel v Ukraini zi standartamy YeS – Harmonization of public procurement i Ukraine with EU standards. eupublicprocurement.org.ua. Retrieved from http://eupublicprocurement.org.ua/wpcontent/uploads/2015/ 02/EU-PP-Directives Compendium_UKR.pdf

[in Ukrainian].

Kolosok, S. I. Panchenko, O. V., Iordanov, A. A. (2017). Publichni zakupivli, tendery ta systema G-cloud: dosvid

Ukrainy [Spikelet SI Public procurement, tenders and the Gcloud system: the experience of Ukraine]. Ekonomika i

suspilstvo – Economy and Society, 3, 202-209 [in Ukrainian].

Melnykov, O. S. (2016). Shliakhy protydii koruptsii u sferi derzhavnykh zakupivel [Ways to combat corruption in the field of public procurement]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia – Actual problems of public administration, 1(49), 44-49 [in Ukrainian].

Nahachevskyi, S. V. (2013). Ekonomiko-pravova kharakterystyka sfery derzhavnykh zakupivel tovariv, robit i

posluh [Economic and legal characteristics of the sphere of state procurement of goods, works and services]. Naukovyi visnyk LDUVS – Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs ,1, 386-394 [in Ukrainian].

Ovramets, Yu. O. (n.d.). Poniattia ta sutnist «Publichnykh zakupivel» v administratyvnomu pravi Ukrainy

[The concept and essence of "Public procurement" in the administrative law of Ukraine]. journals.nubip.edu.ua.

Retrieved from http://journals.nubip.edu.ua/index. php/Pravo/article/ download/ 9261/8389 [in Ukrainian].

Olefir, A. O. (2017). Problemy publichnykh zakupivel kriz pryzmu yevropeiskoho dosvidu [Problems of public

procurement through the prism of European experience]. Teoriia i praktyka pravoznavstva – Theory and practice of jurisprudence, 1(11) [in Ukrainian].

Parasii-Verhunenko, I.M. (2017). Analiz publichnykh zakupivel: metodychni ta praktychni aspekty [Analysis of

public procurement: methodological and practical aspects]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», seriia «Ekonomika» – Scientific Notes of the National University "Ostroh Academy", series "Economics", 7(35), 65-71 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy “Pro zatverdzhennia natsionalnoho klasyfikatora

Ukrainy DK 021:2015 ta skasuvannia natsionalnoho klasyfikatora Ukrainy DK 021:2007” : vid 23.12.2015 r. № 1749 [Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine “On approval of the national classifier of Ukraine DK 021:2015 and cancellation of the national classifier of Ukraine DK 021:2007” dated 23.12.2015 № 1749]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/file/text/65/f451914n22.doc [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy “Pro zatverdzhennia Poriadku vyznachennia predmeta zakupivli”: vid 17.03.2016 r. №454 [Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine “On approval of the Procedure for determining the subject of procurement” from 17.03.2016 №454]. zakon.gbb.com.ua. Retrieved from http://zakon.gbb.com.ua/regulations/1521/8196/8197/485199/

[in Ukrainian].

Nakaz DP «Zovnishtorhvydav Ukrainy» “Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia doporohovykh zakupivel”

: vid 13.04.2016 r. №35 [Order of the State Enterprise "Foreign Trade Publishing House of Ukraine" “On approval of the Procedure for the implementation of pre-threshold procurement” from 13.04.2016 №35]. zakon.gbb.com.ua. Retrieved from http://zakon.gbb.com.ua/regulations /1521/8196/8197/486906/ [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy “Pro zatverdzhennia form dokumentiv u sferi

publichnykh zakupivel” : vid 22.03.2016 [Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine “On approval of forms of documents in the field of public procurement” dated 22.03.2016]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0449-16 [in Ukrainian].

Publichnyi modul analityky [Public module of analytics]. dozorro.org. Retrieved from https://dozorro.

org/tools/public-bi [in Ukrainian].

Tkachenko, N.B. (2016). Elektronni publichni zakupivli: dosvid krain YeS ta vprovadzhennia yoho v Ukraini

[Electronic public procurement: the experience of EU countries and its implementation in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of economy, 10(184), 471-477 [in Ukrainian].

Umantsiv, Yu. M., Miniailo, O. I. (2016). Evoliutsiia roli derzhavy v ekonomitsi [Evolution of the role of the state in the economy]. Ekonomichnyi visnyk universytetu – Economic Bulletin of the University, 28/1, 140-148 [in Ukrainian].

Shatkovskyi, O., Yaremenko, S. (2016). Komentari do zakonodavstva Ukrainy pro publichni zakupivli

[Comments on the legislation of Ukraine on public procurement]. Harmonizatsiia systemy derzhavnykh zakupivel

v Ukraini zi standartamy YeS – Harmonization of public procurement in Ukraine with EU standards. Retrieved from

http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/PPL-Commentary_2017_UKR.pdf [in Ukrainian].

Sait ProZorro infoboks [Site of ProZorro infobox]. infobox.prozorro.org. Retrieved from https://infobox.

prozorro.org/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Oliychenko, I. M., & Ditkovska, M. Y. (2020). ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Науковий вісник Полісся, (3(19), 22–30. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-22-30

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ