КРИТЕРІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В ПЕРЕРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-1(20)-12-19

Ключові слова:

еколого-економічнй розвиток, економіка замкнутого циклу, циркулярна економіка, переробна галузь

Анотація

Актуальність теми дослідження. Актуальність впровадження принципів функціонування циркулярної економіки в діяльність підприємств переробної галузі України зумовлена, перш за все, значним споживанням природних ресурсів та шкодою навколишньому середовищу за рахунок утворення великих обсягів відходів.
Постановка проблеми. Циркулярна економіка, або економіка замкнутого циклу, розглядається сучасними науковцями як складова четвертої промислової революції. В її основі покладений принцип вторинної переробки будь-якої продукції, в результаті чого відбувається мінімізація відходів від економічної діяльності, значне скорочення споживання природних ресурсів, а також перехід на поновлювані ресурси.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних дослідників увага даному питанню приділялась в роботах: Н. Гаховича, І. Тимошенко, M. Aндерсена, Ю. Генга, Дж. Фу, Дж. Саркіса, Б. Хью, M. Ледера, І. Рашида, К. Вебстера, Н. Шмиголь та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Ефективний економічний розвиток, в умовах трансформаційних змін та переходу до економіки замкнутого циклу, передбачає виконання наступних передумов: додатні темпи приросту галузевих ВВП та скорочення в абсолютному вимірі обсягів забруднень всіх видів, внаслідок економічної діяльності, та обумовлює необхідність подальших розробок у даному напрямку.
Постановка завдання. Визнання вказаних передумов в якості стратегічної альтернативи розвитку держави одночасно буде сприяти покращенню значень відносних показників забруднення навколишнього середовища, в порівнянні з сукупним випуском продукції. Виклад основного матеріалу. У статті запропонована методика узагальнюючого індексу еколого-економічного розвитку. Висновки. На основі результатів дослідження та запропонованого індексу, проведено кількісний аналіз результатів формування замкненого еколого-економічного циклу переробної галузі України та розроблені рекомендації щодо його активізації.

Біографії авторів

Оксана Володимирівна Ярошевська, Класичний приватний університет

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки

Микита Михайлович Залунін, Класичний приватний університет

аспірант кафедри національна економіка, маркетинг та міжнародні економічні відносини

Посилання

Тимошенко І. П. Циркулярна економіка для умов України / І. П. Тимошенко, О. Л. Дронова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2018. № 9. - С. 120-127.

Гахович Н. Г. Екологізація промислового виробництва як необхідна умова подолання диспропорційності. Світогосподарська диспропорційність :особливості, тенденції, вплив на економіку України /. Г. Гахович; за ред. чл.-кор. НАН України Л.В. Шинкарук. - К., 2012. - С. 94-98.

Andersen, M.S. (2007). An introductory note on the environmental economics of the circular economy. Sustainability Science, 2(1), 133-140. DOI: https://doi.org/10.1007/s11625-006- 0013-6.

Geng, Y., Fu, J., Sarkis, J., & Xue, B. (2012). Towards a national circular economy indicator system in China: an evaluation and critical analysis. Journal of Cleaner Production, 23, 216-224. DOI: 10.1016/j.jclepro.2011.07.005.

Lieder, M. & Rashid, A. (2016). Towards circular economy implementation: a comprehensive review in context of manufacturing industry. Journal of Cleaner Production, Vol. 115, No. 1, p. 36-51, March. DOI: https: //doi.org/10.1016/ j.jclepro.2015.12.042.

Webster, K. (2015). The Circular Economy: A Wealth of Flows. Isle of Wight: Ellen MacArthur Foundation.

Україна у цифрах 2018: статистичний збірник / Державна служба статистики України. - К., 2019- 45 с.

Шмиголь Н. М. Методологія управління прямими доходами підприємства / Н. М. Шмиголь // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - № 6. - С. 243-247. 9. Довкілля України за 2018 рік: статистичний збірник Державна служба статистики України. - К., 2019. - 214 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-19

Як цитувати

Ярошевська, О. В., & Залунін, М. М. (2021). КРИТЕРІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В ПЕРЕРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, (1(20), 12–19. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-1(20)-12-19

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ