ВИМІРЮВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автор(и)

  • Олена Олегівна Стрижак Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9367-9061

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-1(20)-20-27

Ключові слова:

трансакційні витрати, трансакційний сектор економіки, вимірювання трансакційних витрат

Анотація

Актуальність теми дослідження. В економіці більшості країн, і в України зокрема, питома вага трансакційних витрат зростає з кожним роком. Окрім цього, стрімко збільшується кількість галузей, які надають послуги, в тому числі і трансакційні. Ці об’єктивні обставини суспільного розвитку призвели до формування окремого сектора сучасної економіки – трансакційного.
Постановка проблеми. Збільшення розміру трансакційних витрат як на рівні народного господарства в цілому, так і в окремих його галузях, обумовлює важливість опрацювання методологічних та методичних засад дослідження та оцінювання трансакційного сектора економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На питаннях оцінки та аналізу трансакційних витрат в економіці зосереджували увагу зарубіжні та вітчизняні вчені, а саме: Коуз Р., Норт Д., Уільямсон О., Еггертссон Т., Ерроу К., Далман К., Менар К., Аллен Д., Девід Р., Клейн С., Окслі Дж., Уоллис Дж., Архієрєєв С., Малахов С., Литвінцева Г., Попов Є., Шастітко А., Нестеренко А., Капелюшніков Р., Юдкевич М., Аузан А., Тамбовцев В. та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значну кількість наукових досліджень з питань оцінки трансакційних витрат й отримані вченими результати, однозначної методики розрахунку розміру цих витрат в економіці на теперішній час не розроблено.
Постановка завдання. Розвиток теоретичних підходів щодо вимірювання трансакційних витрат із врахуванням особливостей вітчизняної економіки.
Виклад основного матеріалу. Розглянуто й проаналізовано підходи до оцінки трансакційних витрат. Адаптовано підхід Норта-Уолліса щодо вимірювання рівня трансакційних витрат, на основі якого здійснено оцінку трансакційного сектора економіки України. Визначено основні проблеми вимірювання трансакційних витрат у вітчизняній економіці.
Висновки. Результати проведеного вимірювання свідчать про те, що трансакційний сектор економіки України знаходиться на відповідному умовам глобального суспільства рівні.

Біографія автора

Олена Олегівна Стрижак, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму

Посилання

Baker, D. The Relationship Between Financial Transactions Costs and Economic Growth / D. Baker, H. Jorgensen // CEPR Reports and Issue Briefs. – 2012. – Center for Economic and Policy Research (CEPR).

Mlodkowski, P. The role of transaction costs in economic growth / P. Mlodkowski, D. Bywaters // International Japan Economic Policy Studies. – 2012. – Vol. 7. – pp. 53-66.

Engelbrecht, H.-J. The Transaction Sector, the Information Economy, and Economic Growth in New Zealand: Taking Hazledine Seriously / H.-J. Engelbrecht // New Zealand Economic Papers. – 2004. – Vol. 38(1). – pp. 87-99.

Dalen van H. P. Greasing the Wheels of Trade: measuring the Dutch transaction with occupational data / H. P. van Dalen, A. P. van Vuuren. – Tinbergen Institute Discussion Papers; 2003-066/1. – Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/6702.

Грицук С. Макроэкономическое измерение трансакционных издержек и трансакционного сектора национальной экономики / С. Грицук // Банкаўскі веснік. – 2016. – № 4. – С. 34–39.

Аникина Н. А. Неформальные институты трансакционного сектора региона: агроэкономический аспект: монография / Н. А. Аникина, В. Ф. Стукач. - М. : Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П. А. Столыпина, 2016. – 216 с.

Колумбет О. П. Трансакційні витрати в національній економіці: досвід міждержавного співставлення / О. П. Колумбет, Т. І. Зосименко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Економіка. – 2010. – Вип. 8. – С. 155-164.

Грицаєнко М. І. Трансакційні витрати на макро-, мезо- та мікрорівнях / М. І. Грицаєнко // Економіка та управління АПК. – 2018. – № 1. – С. 124-133.

North D. C. Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870-1970 / D. C. North, J. J. Wallis // Long-Term Factors in American Growth. – Chicago: The University of Chicago Press, 1988. – pp. 95-161.

Sulejewicz A. Measuring the transaction sector in the Polish economy, 1996–2002 / A. Sulejewicz, P. Graca. Paper presented at the Ninth Annual Conference of the International Society for New Institutional Economics, 2005, Barcelona, 22–25 September. – Retrieved from http://www. isnie.org/ISNIE05/Papers05/Sulejewicz_Graca.pdf.

Chobanov G. The rise of the transaction sector in the Bulgarian economy / G. Chobanov, H. Egbert // Comparative Economic Studies. – 2007. – 49(4). – pp. 683-698.

Литвинцева Г. П. Динамика трансакционного сектора экономики России: как учил Д. Норт / Г. П. Литвинцева, Н. А. Гахова // Journal of Institutional Studies Journal of Institutional Studies. – 2016. – Т. 8 (№ 2), – с. 38-50.

Popov E. Estimation of the Middle Ural Transaction Sector / E. Popov, A. Veretennikova // Advances in Economics and Business. – 2015. – Vol.3. – № 1. – pp. 33-39.

Статистичний щорічник України за 2018 р. / Державна служба статистики України; [за ред. І. Є. Вернера]. – Житомир: ТОВ «БУК-ДРУК». -– 2019. – 482 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-19

Як цитувати

Стрижак, О. О. (2021). ВИМІРЮВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ. Науковий вісник Полісся, (1(20), 20–27. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-1(20)-20-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ