РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2-1(20)-60-66

Ключові слова:

центральний банк, функції центрального банку, фінансова система, фінансова стабільність

Анотація

Актуальність теми дослідження. У посткризовий період актуалізуються питання збалансованості елементів фінансової системи, розвитку фінансового сектору, що змінює підходи до визначення ролі та цілей центральних банків, які орієнтуються у своїй політиці не лише на забезпечення стабільності цін, а й на збереження фінансової стабільності. Постановка проблеми. Важливим є дослідження особливостей трансформації ролі та місця центрального банку у сучасній фінансовій системі. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти сутності центрального банку, функцій та ролі даної інституції у фінансовій системі досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема А. М. Мороз, М. І. Савлук, Флоренсе Даф, Ульріх Волц, Науменкова С. В., Міщенко В. І. та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідження потребує питання активізації ролі та актуалізації функцій сучасного центрального банку в забезпеченні стабільності фінансової системи. Постановка завдання. Метою статті є аналіз функцій центрального банку та особливостей функціонування в умовах розвитку фінансової системи. Викладення основного матеріалу. Стаття присвячена узагальненню теоретичних основ визначення функцій центрального банку, дослідженню особливостей трансформації ролі центральних банків в умовах сучасної фінансової системи. Висновки. Функції центральних банків країн світу орієнтовані не тільки на забезпечення макроекономічної стабілізації, а й на забезпечення стабільності фінансової системи. Розширення функцій центральних банків, трансформація ролі у кризовий та посткризовий період реалізується через впровадження макропруденційної політики, спрямованої на забезпечення стабільності фінансової системи та використання нетрадиційних інструментів, напрямів їх діяльності, а саме: захист споживачів та фінансова грамотність населення, забезпечення сприятливого регуляторного середовища, екологізація фінансової системи

Біографія автора

Вікторія Юріївна Дудченко, Сумський державний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Andros Gregoriou Banking and Finance. Central Banking [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://economicsnetwork.ac.uk/sites/default/files/Kent%20Matthews/Lecture%208%20Central%20Banking.pdf.

Florence Dafe, Ulrich Volz Financing Global Development: The Role of Central Banks [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.diegdi.de/en/briefing-paper/article/financing-global-developmentthe-role-of-central-banks/.

The Changing Role of Central Banks [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.bis.org/events/conf100624/goodhartpaper.pdf.

Афанасьєв А. О. Гроші та кредит: [конспект лекцій] / А. О. Афанасьєв, Т. Б. Кузенко, Р. А. Фісічкін. – Х.: ХНЕУ, 2006. – 179 с.

Банківські операції: підручник / кол. авт.: А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза і канд. екон. наук, доц.М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

Вера Смит. Происхождение центральных банков [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.finansy.ru/book/bank/001vsmit/index.htm.

Іnvestopedia [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.investopedia.com/.

Міщенко В. І. Світові тенденції монетизації економіки / В. І. Міщенко, С. В. Науменкова, І. М. Льон // Фінанси України. – 2017. – № 9. – С. 53–74.

Науменкова С. В. Трансформация роли и функций центральных банков в посткризисный период / С. В. Науменкова, И. В. Соркин, Б. В. Приходько //Экономика и банки. – 2014. – №1. – С. 7-15.

Центральний банк і грошово-кредитна політика / А. В. Сілакова, Г. І. Лановська, Н. І. Климаш, [та ін.] за заг. ред. Т. А. Говорушко. – Львів «Магнолія 2006», 2015. – 224 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-19

Як цитувати

Дудченко, В. Ю. (2021). РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ. Науковий вісник Полісся, (1(20), 60–66. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2-1(20)-60-66

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ