МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-1(20)-67-74

Ключові слова:

англосаксонська банківська система, центральні банки, монетарна політика, ФРС США, Банк Англії

Анотація

Актуальність теми дослідження. У сучасному світі інтеграційні процеси носять всеохоплюючий та об’єктивний характер, зумовлюючи зростання взаємозв’язків національних економічних систем. За цих умов зростає роль і посилюється відповідальність центральних банків за підтримання стабільності в монетарній сфері. Постановка проблеми. У сучасних умовах США та Великобританія займають лідируючі позиції в світовій економіці і впливають на економіку країн, в яких вони здійснюють діяльність. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функціонування Центральних банків Великобританії і США досліджено в працях таких науковців як Щеглюк М. С., Кавіцька Т. А., Harrison R., Joyce M., Tong M., Woods R., Mumtaz H., Юдіна, П. Мельник, О. Гордей, С. Глазьєв та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогоднішній день, недостатньо досліджені питання монетарної політики, незалежності центрального банку і формування ефективної комунікаційної політики. Постановка завдання. Метою статті є аналіз сучасних тенденцій розвитку центральних банків англосаксонської банківської системи у забезпеченні сталого розвитку банківської системи. Виклад основного матеріалу. Британська банківська система є однією з найбільших інноваційних систем у світі. Банк Англії постійно генерує нові ідеї, активно реалізовує програму реформ, забезпечуючи тим самим цінову стабільність. Аналіз діяльності банківської системи США засвідчив, що нетрадиційна монетарна політика ФРС дозволяє оперативно пом’якшити наслідки фінансових криз і забезпечити нормальну діяльність банківської системи США. Висновки. При стабільній економічній ситуації в країні Центробанки Великобританії і США керуються принципами класичного постулату монетаризму. Проте, у період криз досліджувані Центробанки застосовували і не типові інструменти грошовокредитної політики з метою підвищення ліквідності банківської системи, як наслідок – стимулювання розвитку економіки країни.

Біографія автора

Марина Михайлівна Король, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

 

Посилання

Rathnayake, R.M.D.H History and evolution of england banking system. – 2016. – URL: http://repository.kln.ac.lk/bitstream/handle/123456789/16739/J%20of%20Economics.91-103.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Банк Англии на современном этапе [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурса: http:// www.2uk.ru/business/bus60.

Щеглюк М. С. Пріоритетні функції центральних банків та особливості їх реалізації в умовах фінансової інтеграції / М. С. Щеглюк, Є. І. Довгань // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки : екон. – 2015. – Вип. 15, ч. 5. – С. 156–163.

Howard Daviece. The Bank of England’s Knockout Artist. – URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/mark-carney-and-the-bank-of-england-s-newpolicy-regime-by-howard-davies.

Northern Bank [Electronic resource]. – Access mode: https://ru.wikipedia.org/wiki/Northern_Rock.

Bradford & Bingley [Electronic resource]. – Access mode: https://en.wikipedia.org/wiki/Bradford_%26_Bingley.

Cавчук О. Успішна політика іноземних країн у стабілізації фінансової сфери [Електронний ресурс] / О. Cавчук // Європейський інформаційно-дослідницький центр. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28867.pdf.

Мишкин, Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 7-е издание: М.:ООО «И.Д.Вильямс», 2008.– с.:ил. Парал.тип.англ., 857 с., С.419.

About the Federal Reserve System. – 2017. – URL:https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/structure-federalreserve-system.htm.

Стивен Крайз. Кризис: Как это делается. Геополитическая теория Старикова [Электронный ресурс]. – 224 ст. – 2016. – Режим доступа до ресурса: https://mybook.ru/author/stiven-krajz/krizis-kak-eto-delaetsyageopoliticheskaya-teoriya/read/.

The Federal Reserve’s Balance Sheet : Chairman Ben S. Bernanke at the Federal Reserve Bank of Richmond 2009 Credit Markets Symposium, Charlotte, North Carolina // Board of Governors of the Federal Reserve System : website. 2009. April 3. – URL: http:// www.federalreserve.gov/newsevents

/speech/bernanke20090403a.htm.

Триллионы из воздуха: ФРС свернула историческую программу QE [Электронный ресурс]. – Режим доступа до ресурса: http://www.rbc.ru/finances /30/10/2014/5451639fcbb20fd9d3d42f94.

American International Group (AIG), Maiden Lane II and III // Board of Governors of the Federal Reserve System. - 2013. URL: http://www.federalreserve.gov/newsevents/reform_aig.htm.

Actions Related to AIG // Federal Reserve Bank of New York : website. URL: http://www.newyorkfed. org/aboutthefed/aig/financial_information.html.

Press Release // Board of Governors of the Federal Reserve System. - 2012. URL: http://www.federalreserve. gov/newsevents/press/monetary/20121213a.htm.

Policy Tools. – 2020. – URL: https://www. federalreserve.gov/monetarypolicy/discountrate.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-19

Як цитувати

Король, М. М. (2021). МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ. Науковий вісник Полісся, (1(20), 67–74. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-1(20)-67-74

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ