ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2-1(20)-75-84

Ключові слова:

банк, бізнес-стратегія, ринок банківських послуг, кластерний аналіз

Анотація

Актуальність теми дослідження полягає в необхідності розширення існуючих методичних засад визначення бізнес-стратегій з метою розвитку ринку банківських послуг в Україні. Постановка проблеми. З метою активізації фінансово-економічних процесів в Україні необхідно сформувати ґрунтовний інформаційний базис прийняття ефективних управлінський рішень в сфері банківського менеджменту. Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій та фаховій літературі питанням дослідження бізнесстратегій банків присвячено увага таких вчених, як Гриджук Д. М., Деркаченко А. В., Худолій Ю. С., Заруцька О. П., Пантєлєєва Н. М., Рашкован В. та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Не применшуючи значення отриманих наукових результатів слід відмітити, що на сьогоднішній день недостатньо розвинуті методичні засади визначення бізнес-стратегій банків в Україні. Постановка завдання. розробка науковометодичного підходу до ідентифікації бізнес-стратегій банків в Україні. Виклад основного матеріалу. Зважаючи на загальну практику діяльності банків, обрання показників характеристики їх бізнес-стратегій повинні сформувати два напрямки: джерела формування банківських ресурсів та напрямок фінансування (кредитування). Математичний інструментарій ідентифікації бізнес стратегій банків виступає: дівізівний метод k-середніх в розрізі множини багатомірних дослідницьких методів та дисперсійний аналіз. Висновки. Визначення бізнес-стратегій банків в Україні дозволить як його учасникам, так і державним органам регулювання сформувати в майбутньому найбільш ефективне ринкове середовище. Це дозволить інтенсифікувати не тільки процеси розвитку банківського ринку, але й простимулювати діяльність економічних агентів.

Біографія автора

Тетяна Петрівна Гончаренко, Сумського коледжу економіки і торгівлі

кандидат економічних наук, директор

 

Посилання

Didenko, O., Dordevic, S. (2017). The optimization of banking regulation intensity from the perspective of financial stability in banking sector: an empirical analysis. Financial Markets, Institutions and Risks, 1(1), 43-53. http://doi.org/10.21272/fmir.1(1).43-53.2017.

Grebeniuk, N., Jinan Mehdi M. (2017). Features of Foreign Investors Evaluating the Level of Competition in the Banking Market. Financial Markets, Institutions and Risks, 1(3), 99-107. DOI: 10.21272/fmir.1(3).99-107.2017

Hammerström, L., Giebe, C., Zwerenz, D. (2019). Influence of Big Data & Analytics on Corporate Social Responsibility. SocioEconomic Challenges, 3(3), 47-60. http://doi.org/10.21272/sec.3(3).47-60.2019.

Karintseva, O., Benetyte, R. (2018). Estimation of Efficiency of State Regulation in Economic Restructuring Based on the Environmental Factor. SocioEconomic Challenges, 2(1), 91-102. DOI: 10.21272/sec.2(1).91- 102.2018.

Md Yusuf Hossein Khan (2018). Strategic Human Resource Practices and its Impact on Performance towards Achieving Organizational Goals. Business Ethics and Leadership, 2(2), 66-73. DOI: 10.21272/bel.2(2).66-73.2018.

Nguedie, Y. H. N. (2018). Corruption, Investment and Economic Growth in Developing Countries: A Panel Smooth Transition Regression Approach. SocioEconomic Challenges, 2(1), 63-68. DOI: 10.21272/sec.2(1).63-68.2018.

Pimonenko, T., Radchenko, O., Palienko, M. (2017). Еfficiency of marketing communications in banks. Business Ethics and Leadership, 1(2), 55-61. Doi: 10.21272/bel.1(2).55- 61.2017.

Vashchenko, M., Cherniavskyi, I. (2017). Gravity model analysis of client-facing choice (in terms of probability evaluation of clients’ visits to banks). Business Ethics and Leadership, 1(2), 68-77. Doi: 10.21272/bel.1(2).68-77.2017

Zarutska El. (2018). Structural-functional analysis of the Ukraine banking system. Financial Markets, Institutions and Risks, 2(1), 79-96.

Гребенюк, Н. В. Концептуальні засади стратегічного управління банком в умовах трансформаційних процесів у банківській системі України. / Н. В. Гребенюк // Науковий вісник НЛТУ України. - 2017. - № 7. - С 65- 69.

Гриджук, Д. М. Управлінська структура сучасної бізнес-моделі банку / Д. М. Гриджук // Економiка та держава. – 2018. – №9. – С.44 - 48.

Дані фінансової звітності банків України з сайту Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

Деркаченко, А. В. Аналіз бізнес-моделей банків України / А. В. Деркаченко, Ю. С. Худолій // Облік і фінанси. – 2018. – №2 (80). – С.76 - 83.

Заруцька, О. Обґрунтування підходу до масштабного розподілу банків України на основі структурно-функціональних груп / О. Заруцька // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 10. – С. 20-24.

Коваленко, В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика: монографія / В. Коваленко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 228 с.

Колодізєв, О. М. Сценарне моделювання стратегічного управління ринковою вартістю банку / О. М. Колодізєв, Д. Д. Гонтар // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 9-10 (2). – С. 19-23.

Пантєлєєва, Н. М. Інноваційні бізнес-моделі банків як відповіді на виклики та наслідки фінансової кризи / Н. М. Пантєлєєва // Фінансовий простір. – 2013. – № 3 (11). – C.70 - 76.

Примостка, Л. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: монографія /Л. Примостка. – К.: КНЕУ, 2002. – 316 с

Рашкован, В. Кластерний аналіз бізнес-моделей українських банків: застосування нейронних мереж Кохонена / В. Рашкован, Д. Покідін // Вісник Національного банку України. – 2016. – № 12. – С. 13-40.

Чмутова, І. М. Стратегічний вибір банку на різних стадіях його життєвого циклу / І. М. Чмутова // Економічний Часопис ХХІ. – 2015. – № 5–6. – С. 94-97

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-19

Як цитувати

Гончаренко, Т. П. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ БАНКІВ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, (1(20), 75–84. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2-1(20)-75-84

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ