АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2-1(20)-85-91

Ключові слова:

податкові стимули, податкова субсидія, податкова пільга, непряма підтримка, інноваційний розвиток, фінансова політика, R&D

Анотація

Актуальність теми дослідження. У статті обґрунтовується роль податкового стимулювання R&D, зважаючи на зростаючу роль інноваційної складової в різних сферах економічної діяльності і водночас обмеженість її фінансового забезпечення. Постановка проблеми. Оскільки податкове стимулювання R&D набуло суттєвого розповсюдження в розвинених країнах ЄС, проте наразі нерозвинене в Україні, його аналіз є актуальним. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти податкового стимулювання, у тому числі R&D досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як Н. Блум, Т. Кога, І. О. Луніна, Н. М. Назукова, С. В. Онишко, Дж. Себастіан, В. П. Стефан, Б. Хол та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте, незважаючи на наявний науковий доробок, проблематика податкового стимулювання саме сфери R&D досліджена фрагментарно, потребує врахування новітніх тенденцій і вирішення наявних проблем, що обумовлює нагальність подальших наукових досліджень. Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз податкового стимулювання R&D як складової фінансової політики забезпечення інноваційного розвитку в країнах Європи. Виклад основного матеріалу. У зв’язку з цим детально проаналізовано використання основних податкових стимулів: прихованої ставки податкової субсидії, податкових пільг, прямого державного фінансування витрат бізнес-сектору на R&D. Висновки. Виявлені суттєві розбіжності у податковому стимулюванні R&D в різних країнах, визначені ті з них, які займають найвищі та найнижчі позиції за видами податкових стимулів. Особливу увагу приділено зміні показників податкового стимулювання в динаміці.

Біографія автора

Анастасія Вікторівна Самойлікова, Сумський державний університет

асистент, молодший науковий співробітник кафедри фінансів і підприємництва

Посилання

Hollanders, H., Es-Sadki, N., Merkelbach, I. European Innovation Scoreboard 2019. Luxembourg: Publications Office of the EU, 2019. 95 p.

Bloom, N., Griffith, R., Reenen, J. Do R&D Tax Credits work? Evidence from a panel of countries 1979-1997. Journal of Public Economics. 2002. № 85. Р.1-31.

Koga, T. Firm size and R&D tax incentives. Technovation. 2003. № 23 (7). Р.643-648.

Луніна, І.О., Білоусова О.С., Булана О.О. Бюджетноподаткове стимулювання інноваційної діяльності в Україні. Економіка і прогнозування. 2016. №1. С.41-56.

Назукова, Н.М. Податкове стимулювання інвестицій у контексті інноваційно-орієнтованого економічного зростання: європейський досвід та українські реалії. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С.14-21.

Інноваційний розвиток України та податкове регулювання: стан і діалектика взаємозв'язків: монографія / за заг. ред. С. В. Онишко; Нац. Унів. ДПСУ. Ірпінь, 2015. 298 с.

Sebastian, J. Tax and Non-Tax Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications. URL: http://www.estimacionestributarias.com/archivos/Effectiveness.pdf

Stefan V.Р., Sebastian J. The effectiveness of tax incentives in attracting investment: panel data evidence from the CFA Franc zone. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10797-010-9140-1.

Hall B., Reenen J. How effective are fiscal incentives for R&D? A review of the evidence. Research Policy. 2000. № 29(4/5). Р. 449-469.

Іmplied tax subsidy rates on R&D expenditures. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RDTAX

Warda J. Measuring the Value of R&D Tax Treatment in OECD Countries. STI Review: Special Issue on New Science and Technology Indicators. 2001. No. 27. Р.187-211.

R&D tax expenditure and direct government funding of BERD. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx? DataSetCode=RDTAX.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-19

Як цитувати

Самойлікова, А. В. (2021). АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Науковий вісник Полісся, (1(20), 85–91. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2-1(20)-85-91

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ