ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНИЙ ВПЛИВ НА НЬОГО

Володимир Федорович Савченко

Анотація


Досліджено теоретичні і практичні питання ролі економічного потенціалу в розвитку господарського комплексу, охарактеризовано природні ресурси, фінансовий, трудовий, науково-технічний, виробничий і зовнішньоекономічний потенціали в Україні, запропоновано схему ефективного використання та ресурсозбереження економічного потенціалу на сучасному етапі. Надані і обґрунтовані конкретні пропозиції із зазначених проблем та ролі держави в їх вирішенні.

Ключові слова


економічний потенціал; держава; природні ресурси; інвестиції; інноваційний розвиток; виробництво; зовнішньоекономічна діяльність; ресурсозбереження

Повний текст:

PDF

Посилання


Ортіна Г. В. Антикризовий потенціал реального сектора економіки / Г. В. Ортіна // Інвестиціїї: практика та досвід .– 2013. - №18. – С. 81-84.

Вишневська О. Відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки регіону / О. Вишневська, О. Літвак // Економіст. – 2012. - №2.- С. 32-34.

Чаленко Ю. О. Методика визначення економічного потенціалу / Ю. О. Чаленко // Економіка України. – 2013. - №8.– С. 40-54.

Савченко В.Ф. Національна економіка: навчальний посібник. 2-е вид. – Чернігів: Видавництво ЧДІЕУ, 2014. – 134 с.

Статистичний щорічник України за 2013 рік. Державна служба статистики України. – Держаналітінформ. - 2014. – 513 с.

Близнюк В. В. Вплив кризових явищ у національній економіці на модернізаційний потенціал України / В. В. Близнюк, Я. І. Юрик // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. - № 15. – С. 34-40.

Возняк Г.В. Фінансовий потенціал реального сектора економіки регіону: підходи до формування та використання / Г.В. Возняк // Регіональна економіка. – 2012. - №1. – С. 107-116.

Журавель Ю. Г. Капітальні інвестиції в національну економіку: оцінка фінансового потенціалу модернізації / Ю. Г. Журавель // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. - №18. – С. 88-94.

Кобушко Я. В. Організаційно-економічний механізм відтворення інвестиційного потенціалу регіону в умовах екологічних обмежень / Я. В. Кобушко // Економіка та держава. – 2012. - №5. – С. 104-107.

Швець С. Проблема нарощення інвестиційного потенціалу економіки України в умовах посилення бюджетного дисбалансу / С. Швець // Економіст. – 2013. - №12. – С. 6-11.

Грищенко В. Ф. Організаційно-економічні основи управління експортно-імпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог екологічної безпеки / В. Ф. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012 .- №7.- С. 132-145.

Судоргін М. Г. Сучасні інструменти використання потенціалу регіональної соціо-еколого-економічної системи / М. Г. Судоргін // Агросвіт. – 2012. - №7. – С. 69-72.

Іваненко О. В. Формування потенціалу ресурсозбереження соціально-економічних систем / О. В. Іваненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. - №8. – С. 7-10.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM