№ 2 (2) (2015)

Науковий вісник Полісся

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНИЙ ВПЛИВ НА НЬОГО PDF
Володимир Федорович Савченко 7-16
РОЗВИТОК РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Вікторія Петрівна Гмиря 17-22
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Наталія Олександрівна Мамонтова 23-27
ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ У НІМЕЧЧИНІ PDF (English)
Liudmyla Mykolaivna Mekshun 28-31
ПРО ОДНУ МАТЕМАТИЧНУ МОДЕЛЬ ІЄРАРХІЧНОЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ РЕГІОНІВ PDF PDF (Русский)
Борис Георгійович Чемісов, Денис Яхьєвич Хусаінов 32-38
АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ТУРИЗМУ У СУЧАСНИХ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРАХ PDF
Кирило Григорович Бриль 39-45
НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Анастасія Леонідівна Дяченко 46-52
УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Андріївна Лісова 53-58

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕГІОНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ольга Олександрівна Літовкіна 59-62

ІННОВАЦІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Василівна Калінько, Людмила Миколаївна Прокопенко 63-67
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ КРАЇН-ІННОВАТОРІВ PDF
Наталія Валеріївна Ткаленко 68-75
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА ОСНОВІ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Ганна Тимофіївна Карчева 76-80

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

ОЦІНКА СТАНУ «ВІДПЛИВУ УМІВ» З УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF (English)
Svitlana Oleksandrivna Polkovnychenko, Viktoriia Oleksandrivna Kurochka 81-86

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОВГОСТРОКОВИХ ПРОЕКТІВ PDF
Євгеній Юрійович Сахно, Едуард Пилипович Сідін, Катерина Євгеніївна Корнієць 87-94
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Іванівна Гарафонова 95-100
СУТНІСТЬ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Людмила Степанівна Ладонько, Марина Вікторівна Ганжа 101-108
СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА PDF
Людмила Степанівна Ладонько, Марина Вікторівна Ганжа 109-115
Х-ІНЖИНІРИНГ ЯК НОВИЙ НАПРЯМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗМІН PDF
Людмила Степанівна Ладонько, Олег Сергійович Солошин 115-120

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ PDF
Ганна Тимофіївна Карчева 121-126
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Ростислава Василівна Ільєнко 127-131
ПОДАТКОВІ РИЗИКИ: ЗМІСТ ТА МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ PDF
Валентин Анатолійович Нехай, Катерина Володимирівна Гнедіна 132-138
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛЬНИХ МЕГАТРЕНДІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Людмила Михайлівна Ремньова, Юрій Володимирович Ніколаєнко 139-147
ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОПОДАТКУВАННІ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Катерина Олександрівна Копчинська 148-153
СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ ЯК ОБ'ЄКТ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Ірина Олександрівна Луценко 154-158
ОСНОВНІ РИСИ ПРОГРАМ ДОСТРОКОВОГО ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Світлана Вікторівна Мовчун 159-165