РОЗВИТОК РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Вікторія Петрівна Гмиря

Анотація


Сучасний етап розвитку української економіки характеризується кардинальною зміною макроекономічного середовища АПК, яке проявляється, насамперед, у підвищенні залежності матеріального становища товаровиробників від результатів збуту продукції. При цьому особливу увагу слід приділяти удосконаленню розвитку ринку аграрної продукції в Україні. Необхідною умовою розвитку інфраструктури ринку аграрної продукції в Україні є формування закономірностей попиту та пропозиції основної аграрної продукції. Систематизовано погляди науковців на зміст та складові інфраструктури ринку аграрної продукції в Україні. Умовою досягнення максимальної ефективності розроблених заходів є увага держави та місцевих органів влади до проблем сільського господарства, а також системність і послідовність у їх реалізації.

Ключові слова


аграрна продукція; ринок; ціноутворення; кредитування

Повний текст:

PDF

Посилання


Кабдулліна Г. Механізми підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва Північного Казах-

стану / Г. Кабдулліна // Актуальні проблеми економіки. - 2012 - № 11 (137) - С. 347-353.

Статистичний щорічник України за 2014 рік / Електронне видання. Електронний ресурс: Режим доступу:

https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm

Статистичний збірник «Україна у цифрах 2014 рік» / Електронне видання. Електронний ресурс: Режим доступу:

https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm

Гуторов А.О. Корпоратизація сільського господарства в Україні / А.О. Гуторов // Економіка і прогнозування. -

- № 4. - С. 84.

Лозинська Т. Тенденції розвитку аграрного ринку в контексті державного регулювання / Т. Лозинська, Г. Пасемко // Публічне управління: теорія та практика. – 2011. – № 1(5). – С. 162-168.

Дудар Т.Г. Формування ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції: теорія, методика, перспек-

тиви: Монографія / Т.Г. Дудар, В.Т. Дудар. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 246 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM