ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ КРАЇН-ІННОВАТОРІВ

Наталія Валеріївна Ткаленко

Анотація


У статті систематизовано і проаналізовано основні особливості формування інноваційного ресурсу постіндустріальних країн-інноваторів. Охарактеризована концепція реалізації інноваційного розвитку Європейського Союзу.

Ключові слова


інноваційний ресурс; концепція; стратегія; інноваційна політика; інноваційний розвиток; постіндустріальна парадигма

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковальчук К. Ф. Проблеми та тенденції формування соціально-інноваційної політики сталого розвитку держави, регіонів, підприємств : колект. монографія / К. Ф. Ковальчук. – Павлоград : Арт СИНТЕЗ-Т, 2014. – 352 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні : стат. зб. / Держ. служба статистики України. – К.: [б. в.], 2013. – 287 с.

Семиноженко В. П. Яка інноваційна політика потрібна Україні? / В. П. Семиноженко // Наука та інновації. – 2011. – Т. 7. – №1. – С. 41-44.

Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення / Л. Федулова // Економічна теорія. – 2013. – № 2. – С. 28-45.

Федулова Л. І. Технологічна політика в системі стратегії економічного розвитку / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 1. – С. 20-38.

Шандра В. М. Шляхи використання в економіці України форм і методів технологічного оновлення в розвинених країнах / В. М. Шандра // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 6. – С. 31-38.

Шерер Ф. М. Структура отраслевых рынков / Ф. М. Шерер, Д. Росс; [пер. с англ.]. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 608-609.

Crawford R. In the Era of Human Capital. The Emergence of Talent, Intelligence, and Knowledge as the Worldwide Economic Force and What It Means to Managers and Investors / R. Crawford. – L. – N. Y., 1991. – P. 11.

International Property Right Index 2011 REPORТ [Електронний ресурс]. – Режим доступуhttp://www.propertyrightsalliance.org/userfiles/file/ATR_2011%20INDEX_Web2.pdf.

IT Industry Competitiveness Index 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bsa.org/globalindex.

OECD Factbook 2013 Economic, Environmental and Social Statistics[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd-ilibrary.org.

Portet A. I. High Tech Indicators (Statistics-Only). Technology-based Competitiveness of 33 Nations [Електронний ресурс]. /A. I. Portet, N. C. Newman, X.-Y. Jin, D. M. Johnson, J. D. Roessner – Atlanta Technology Policy and Assessment Center GeorgiaInstitute of Technology, 2008. – Режим доступу: www.tpac.gatech.edu/sites/default/files/doc/HTI_S_2008report_Jun10.pdf.

Rothwell R. Industrial innovation: Success, Strategy, Trends / Ed. M. Dodgson and R. Rothwell // The Handbook of Industrial Innovation. – Aldershot: Elgar, 1994. - P. 33–53

Sapir A. Globalisation and the Reform of European Social Models (Background document for the presentation at ECOFIN informal Meeting in Manchester, 9 Sept. 2005) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bruegel.org/wpcontent/

uploads/imported/publications/pc_sept2005_socialmod.pdf.

Офіційний сайт European Foresight. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://foresight.jrc.ec.europa.eu.

Офіційний сайт GOV.UK [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gov.uk.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM