СУТНІСТЬ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Людмила Степанівна Ладонько, Марина Вікторівна Ганжа

Анотація


Розглянуто поняття «зміни» та «управління змінами». Проаналізовано та узагальнено існуючі моделі управління змінами. Розглянуто можливості та передумови застосування оригінальних модельних рішень щодо впровадження змін на українських підприємствах.

Ключові слова


зміни; організаційні зміни; управління змінами; модель управління змінами

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / [голов. ред. В. Т. Бусел]. – [5-е вид.] – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Стеців С. Р.Сутність та етапи управління змінами на підприємстві / С. Р. Стеців // Вісн. Нац. ун–ту "Львів. політехніка". – 2011. – № 714. – С. 155–161.

Воронков Д. К. Управління змінами на підприємстві: теорія та прикладні аспекти : монографія / Д. К. Воронков. – Х .: ВД «Інжек», 2010. – 340 с.

Дмитрієв І. А. Визначення поняття управління змінами, як основної складової діяльності сучасного підприємства [Електронний ресурс] / І. А. Дмитрієв, Н. М. Курилова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2013. – № 1. – С. 102–106. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/piprp_2013_1_20.pdf.

Ровинская Н. Ю. Влияние организационных изменений на бизнес–модель компании [Електронний ресурс] / Н. Ю. Ровинская // Економіка і менеджмент – 2015: Перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. – 2015. – Том 3. – C. 50–51. – Режим доступу: http://confcontact.com/2015_04_25/EIM_2015_tom3.pdf.

Распопов В. М. Управление изменениями: учебное пособие / В. М. Распопов. – М.:Магистр. - 2009. - 333 с.

Lewin K. Feild Theory in Social Science / K. Lewin. - New York: Harper & Row, 1951. – 346 p.

Коттер Дж. П. Впереди перемен / Джон П. Коттер; [пер. с англ.]. – М.: ЗАО "Олимп–Бизнес", 2011. – 256 с.

Камерон Э. Управление изменениями / Э. Камерон, М. Грин. – М: Добрая книга, 2006 г. –360 с.

Виханский О. С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, Наумов А. И. – [4–е изд., перераб. и доп.]. – М.: Экономист, 2006. – 670 с.

Адизес И. К. Управляя изменениями/ И. К. Адизес – [пер. с англ. В. Кузин]. – СПб.: Питер, 2010. – 223 с.

Балоган Дж.Стратегические преобразования: разработка контекстуального подхода к их осуществлению./ Дж. Балоган, В. Хоуп–Хейли // Курс MBA по стратегическому менеджменту. / [под ред. Л.Фаэйля, Р. Рэндела; перевод с англ.]. – 4–е изд.– М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – C. 534–563.

Ташлыкова Е. В. Подходы и модели к управлению изменениями на высокотехнологичных предприятиях [Текст] / Е. В. Ташлыкова, Д. Н. Черемных // Молодой ученый. – 2014. – №1. – С. 432–435.

Кругер Ф. Модель Айсберг управления изменениями [Електронний ресурс] / Ф. Кругер. - Режим доступу:

http://ibcm.biz/Nauchnye-stati/model-organizacii-ajsberg-upravlenija-izmenenijami-fkruger.html.

Гринько Т. В. Концептуалізація моделей управління змінами на підприємствах в сучасних умовах мінливого середовища [Електронний ресурс] / Т. В. Гринько, Т. З. Гвініашвілі // Технологический аудит и резервы производства. – 2015.– № 1(5). – С. 34– 40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Tatrv_2015_1(5)__6.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM