МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОВГОСТРОКОВИХ ПРОЕКТІВ

Євгеній Юрійович Сахно, Едуард Пилипович Сідін, Катерина Євгеніївна Корнієць

Анотація


У статті розглянуто схеми реалізації довгострокових та короткострокових проектів. Визначено та проаналізовано алгоритм реалізації проектів, а також розраховано загальну економічну ефективність проектів за умови можливих обмежень.

Ключові слова


проект; ефективність; параметри; інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Елович А. Я. Экономическая оценка эффективности проектов долгосрочных инвестиций в реальные активы / А. Я. Елович // Культура народов Причерноморья, 2004. - N55, Т. 3. - С. 20-25.

Швець О. В. Прогнозування зовнішнього середовища довгострокових проектів / О. В. Швець // Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2011.- №1/7(49).- С. 61-63.

Сахно Є. Ю. Оцінка ефективності впроваджуваного проекту / Є. Ю. Сахно, Е. П. Сідін, К. Є. Сахно // Чернігівський науковий часопис, 2014. - №01(005).- С. 123-128.

Ніколаєв В. Проблеми співпраці України з міжнародними банківськими установами [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36124/64-Elovich.pdf?sequence=1.

Cклеповий Є. В. Проектне кредитування як ефективна форма міжнародного кредитування / Є. В Cклеповий // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2005.-№79. - С. 47-49.

Красс К. С. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании/ К. С. Красс, Б. П. Чупрынов - М: Дело, 2002. – 197 с.

Сидин Э. Ф. Экономико-математическое моделирование/ Э. Ф. Сидин– Чернігів: ЧГИЕУ, 2001. – 68 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM