РЕГІОНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Алла Федорівна Мельник, Роман-Даниїл Аскольдович Кучер

Анотація


Встановлено, що неефективність регіональної інфраструктури підприємництва є вагомою перешкодою використання конкурентних переваг вітчизняного підприємництва на сучасному етапі розвитку України в умовах євроінтеграції, коли взаємне відкриття ринків, імплементація технічних аспектів забезпечення якості товарів і послуг потребує сучасних форм інфраструктурної підтримки. Виявлено ключові проблеми на шляху формування ефективної інфраструктури підприємництва в Україні з урахуванням потреб регіонального бізнесу. Ключовими з них є: відсутність стратегічного програмування та координації дій окремих складових на всіх рівнях інфраструктури підприємництва, відсутність законодавчого визначення поняття «інфраструктура підприємництва» та неефективність її фінансової підтримки. Запропоновані заходи щодо розвитку підприємницької інфраструктури, спрямовані на створення розгалуженої і скоординованої мережі об’єктів національного та регіонального рівнів. Обґрунтовано необхідність розвитку нових напрямів інфраструктури підприємництва, які сприятимуть економічній безпеці ведення підприємницької діяльності, посиленню міжнародного та міжрегіонального співробітництва, захисту інтересів українського бізнесу у країнах ЄС. Доведено, що їх функціонування має засновуватися на балансі інтересів вітчизняного бізнесу і підприємництва Європейського Союзу, а отже, базуватися на підвищенні культури підприємницької діяльності в Україні.

Ключові слова


підприємництво; регіональна інфраструктура підприємництва; євроінтеграція; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні :Закон України від 22.03.2012 року №4618-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/4618-17.

Васильева, Т. А. Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения деятельности предпринимательских структур: дисс… канд. экон. наук : 08.00.05 / Т. А. Васильева. – СПб, 2008. – 179 с.

Минева, О. К. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Астраханской области / О. К. Минева // Каспийский регион: политика, экономика, культура. – 2010. – № 4. – С.46–53.

Варналій, З. Інституційне забезпечення конкурентного розвитку підприємництва в Україні / З. Варналій, О. Панасюк // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Економіка. – 2011. – №124/125. – С.25–28.

Герасимчук, З. В. Економічна сутність інвестиційної інфраструктури регіону [Електронний ресурс] / З. В. Герасимчук, Ю. А. Подерня Масюк // Економічні науки : зб. наук. праць Луцьк. нац. техн. ун-ту. Серія : Регіональна економіка. – 2008. – № 5, Ч. 2. – С. 6-14. - Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_re/2008_5_2/

zbirnuk_RE_2_6.pdf.

Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua/info/3226.

Данилейчук, Р. Б. Методологічні підходи до формування інфраструктури малого бізнесу в сучасних умовах господарювання / Р. Б. Данилейчук // Економічний форум. – 2011. – № 2. – С. 26-34.

Давлетова, И. М. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе / И. М. Давлетова, А. И. Хисаева // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. Аспирантские тетради. - СПб., 2007. - N 13(36). - С.40-46.

Пивоваров, М. Г. Стан, розвиток інфраструктури малого, середнього бізнесу в Україні та концепція її вдосконалення / М. Г. Пивоваров // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. – 2010. – №6. – С.128–136.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM