№ 4(4) (2015)

Науковий вісник Полісся

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Сінгапурські уроки економічного зростання PDF
Володимир Федорович Савченкo, Михайло Григорович Долгополов 005-013
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДВОСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КИТАЄМ PDF
Олена Олександрівна Євдоченко 014-019
ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У БІЛОРУСІ ТА КРАЇНАХ БАЛТІЇ PDF
Людмила Миколаївна Мекшун 020-025

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ІННОВАЦІЙНИЙ ТА ПРОМИСЛОВИЙ АСПЕКТИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ В УКРАЇНІ
Олена Іванівна Гонта 026-031
РЕГІОНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Алла Федорівна Мельник, Роман-Даниїл Аскольдович Кучер 032-038
ЗБАЛАНСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ PDF
Станіслав Юрійович Савін 039-042

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Микола Петрович Бутко, Юлія Вікторівна Онищук 043-050
ОСОБЛИВОСТІ ПОТОКОВОГО УПРАВЛІННЯ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ольга Іванівна Гарафонова 051-055
ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Галина Григорівна Савіна, Олена Сергіївна Бондаренко 056-060
БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЙМОВІРНІСТЬ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Олена Ігорівна Волот, Ірина Миколаївна Бабич, Олександр Олександрович Ткаченко 061-067
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Андрій Віталійович Клімов 068-075
МОДЕЛІ І ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Надія Леонідівна Ющенко, Ірина Петрівна Куслій 076-086
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Оксана Михайлівна Міх 087-091
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ PDF
Ольга Миколаївна Єрмакова 092-096

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ КРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко, Маргарита Олександрівна Омеляненко 097-104
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Оксана Ярославівна Бардин 105-109
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Людмила Олександрівна Лазутіна 110-115
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ДЕРЕВИНИ В УКРАЇНІ PDF
Аліна Володимирівна Кунденко, Яна Юріївна Гавриленко 116-123
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СТРАХОВОГО РИНКУ PDF
Валентина Вікторівна Виговська 124-131

МАРКЕТИНГ

ЛОГІСТИЧНІ ПИТАННЯ В СЕРВІСНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ PDF
Володимир Борисович Дудко, Ольга Леонідівна Давиденко 132-139
ПРОМИСЛОВИЙ ТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ PDF
Галина Григорівна Савіна, Вікторія Олександрівна Баличова, Анастасія Петрівна Лазарева, Юрій Олександрович Калугін 140-143