ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ДЕРЕВИНИ В УКРАЇНІ

Аліна Володимирівна Кунденко, Яна Юріївна Гавриленко

Анотація


У даній статті зосереджується увага на проблемі низького рівня комплексного використання деревини. Визначено, що велика частка деревинної сировини переходить у відходи, які майже не використовуються, при цьому вони можуть слугувати цінним матеріалом у різних галузях промисловості. Наведено класифікацію відходів деревини та структурний баланс відходів у лісозаготівельному виробництві. Розглянуто світовий досвід використання відходів деревини та сформовано організаційно-економічний механізм їх використання.

Ключові слова


лісозаготівельна промисловість; лісоматеріали; відходи деревини; сировина; виробництво; організаційно-економічний механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Види деревних відходів та їх використання [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://bio.ukrbio.com/ua/articles/2315/.

Вовк, Ю. Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів [Електронний ресурс] / Ю. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2011. - Вип. 1 (4). - Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vyyrvr.pdf.

Гелетуха, Г. Г. Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні. - Ч. 1. Відходи сільського господарства та деревинна біомаса / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железна, М. М. Жовмір [та ін.] // Промислова теплотехніка. - 2010. - Т. 32. - № 5. – С. 58-65.

Про альтернативні види палива: Закон України №1391-XIV, від 14.01.2000 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1391-17.

Про відходи : Закон України № 187/98-ВР, від 05.03.1998 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80.

Енергетичний потенціал біомаси в Україні / П. І. Лакида, Г. Г. Гелетуха, Р. Д. Василишин [та ін.]; відповід. наук. ред.. д. с-г. н, проф. П.І. Лакида; Навчально- науковий інститут лісового і садово-паркового господарства НУБіП України. – К.: Видавничий центр НУБіП України, – 2011. – 28 с.

Лісопромисловий комплекc. Регіональна економіка. [Електронний ресурс]. - Режим пу: http://bio.ukrbio.com/ua/articles/2315/http://studbook.com.ua/book_regonalna-ekonomka.-teksti-lekcij-onlajn-chastina-2_693/15_6.2.5.-lisopromislovij-kompleks.

Максимів, В. М. Аналіз, особливості, проблеми та досвід використання додаткових ресурсів сировини – відходів та вживаної деревини. НЛТУ України [Елетронний ресурс] / В. М. Максимів, С. В Гайда. - Режим пу: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Lisove-gospodarstvo-l-p-dpromyslovist/2007_33/33_63-72.pdf

Поводження з відходами на деревообробному підприємстві [Електронний ресурс] - Режим пу: http://derevoobrobnyk.com/povodzhennya-z-vidxodami-na-derevoobrobnomu-pidpriyemstvi/.

Прутська, О. О. Державне регулювання розвитку ринку біопалива в Україні / О. О. Прутська // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. - №1 (5). – С. 179-182.

Пуцентейло, П. Р. Еколого-економічні аспекти використання відходів деревини / П. Р. Пуцентейло, М. Б Свинтух // Інноваційна економіка. – 2013. – №2. – С. 135-139.

Рудаков, Ю. А. Особенности развития лесной промышленности в Финляндии / Ю. А. Рудаков // Наука и бизнес: пути развития. - 2013. - №2. – С. 47-50.

Свинтух, М. Б. Використання відходів деревини для отримання енергії / М. Б. Свинтух // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О. Ф. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2013. - Т. 1. – С. 241-243.

Свинтух, М. Б. Світовий досвід використання відходів деревини [Електронний ресурс] / М. Б. Свинтух // Сталий розвиток економіки. – 2014. - №1. – С. 109-115. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/

Стецюк, Н. Деякі аспекти аналізу втрат сировини та використання відходів у деревообробній промисловості [Електронний ресурс] / Н. Стецюк // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2012.- Вип. 2 (7). - С. 81-88. - Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12snyudp.pdf


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM