МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Оксана Ярославівна Бардин

Анотація


У статті розглянуто теоретичні аспекти управління грошовими потоками на підприємствах. Встановлено, що дефіцит грошових коштів суттєво обмежує можливості операційної та інвестиційної діяльності підприємства. Визначено найбільш структурований методичний підхід до ефективного управління грошовими потоками підприємств, зокрема аналіз грошових потоків у періоді, що передував звітному, планування руху грошових потоків, контроль за їх рухом, облік та звітність підсумкових даних, які відображають досягнутий результат у звітному періоді.

Ключові слова


управління грошовими потоками; дефіцит грошових коштів; етапи процесу реалізації управління грошовими потоками на підприємстві

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк, И. А. Управление денежными потоками : учеб. пособие. / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2007. – 752 с.

Бочаров, В. В. Финансовый менеджмент / В. В. Бочаров. - СПб. : Питер, 2007. – 192 с.

Ільїн, В. В. Фінансова цивілізація / В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2007. – 528 с.

Ковалев, В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В. В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. – 512 с.

Коваленко, Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – К.: Знання, 2005. – 485 с.

Коласс, Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы : учебное пособие / Б. Коласс. : пер. с фр., под ред. проф. Я. В. Соколова. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 436 с.

Кузнецова, И. Д. Управление денежными потоками предприятия : учебное пособие / И. Д. Кузнецова, под. ред. А. Н.Ильченко. – Иваново : Иван. гос. хим.-технол. ун-т., 2008. – 193 с.

Поддєрьогін, А. М. Фінансовий менеджмент : підручник / А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.

Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А Смит, пер. с англ. А. И. Самсонова. – М. : Соцэкгиз, 1962. – 684 c.

Сороківська, М. В. Фінансовий менеджмент (математичний інструментарій) : навч. посібник / М. В. Сороківська, О. І. Юсипович. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. 284 с


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM