МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Микола Петрович Бутко, Юлія Вікторівна Онищук

Анотація


Досліджено методичні аспекти оцінки ефективності розвитку цукрової промисловості. Запропоновано розуміти ефективний розвиток цукрової промисловості як довготривалий процес прогресивних внутрішніх трансформацій, що проявляється у поліпшенні сировинно-технологічних, економічних та соціально-екологічних аспектів без погіршення рівня їх гармонізації. Доведено, що ефективним розвитком з точки зору окремого підприємства є зміни у сфері виробництва цукру, котрі поліпшують його здатність отримувати максимальний прибуток, тобто відповідати поточним вимогам ринку та споживача, з точки зору галузі - здатність найбільш повного задоволення потреб країни в цукрі на основі раціонального використання всіх видів національних ресурсів, що гарантує її внутрішню економічну безпеку та зовнішню конкурентоспроможність. Обґрунтовано доцільність використання методичного підходу, котрий органічно поєднує узагальнюючий показник з частковими критеріями відповідно до визначених першочергових аспектів розвитку.

Ключові слова


ефективність; розвиток; ефективність виробництва; ефективність розвитку; цукрова промисловість; методика

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутко, М. П. Глобалізаційні виклики та національний зміст продовольчої кризи: регіональний вимір / М. П. Бутко, Н. Т. Шадура-Никипорець; під заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка. – Ніжин: Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2012. – 352 с.

Гладіліна, О. В. Оцінка економічної ефективності виробництва цукру в Полтавській області / О. В. Гладіліна // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія Економічні науки. – 2012. – № 4 – С.69-75.

Гончарова, М. Л. Розвиток та ефективність функціонування підприємств цукробурякового під комплексу: автореф. дис... канд. екон. наук / М. Л. Гончарова; Європ. ун-т. - К., 2006. - 19 c.

Доронін, А. В. Ефективність виробництва цукрових буряків та цукру в Україні / А. В. Доронін // Сталий розвиток економіки. – 2013. – №3(20). – С.51-55.

Духновська, Л. М. Вплив державного регулювання на ефективність діяльності підприємств цукрової промисловості: автор. дис. … кан. екон. наук: 08.06.01 /Л. М. Духновська. – К., – 2006. – 21с.

Красняк, О. П. Тенденції розвитку ринку цукру України: проблеми та перспективи / О. П. Красняк // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2011.– №1. – С.49-55.

Панасенко, Н. Л. Аналіз динаміки показників виробництва цукру в Україні та аналітичні прогнози його розвитку / Н. Л. Панасенко // Технологічний аудит і резерви виробництва. – 2015. – №1/7(21). – С.23-28.

Пономаренко, В. С. Структура визначення інтегрального показника системної ефективності розвитку підприємства / В. С. Пономаренко, І. В. Гонтарева // Економіка розвитку. – 2012. – №1(61). – С.86-94.

Свидинюк, І. М. Шляхи підвищення ефективності виробництва цукру / І. М. Свидинюк, О. Ю.Лупєкіна // Цукор України. – 2014. -№7(103). – С. 6-10.

Швед, Т. Концептуальні підходи до оцінювання ефективності розвитку підприємства / Тетяна Швед // Галицький економічний вісник – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – Том 45. – № 2. – С.86-92.

Шереметинський, М. А. Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємствпереробників сировини цукробурякового під комплексу АПК / М. А. Шереметинський // Організаційно-правові та фінансово-економічні проблеми адаптації підприємств АПК до ринкових умов господарювання та шляхи їх вирішення : Всеукраїнська науково-практична конференція. – К.: НУХТ, 2005. – С 58-59.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM