ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Валерій Петрович Ільчук Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Христина Ігорівна Штирхун Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7614-2572

Ключові слова:

аграрний сектор економіки, інфраструктура, маркування, органічне виробництво, пріоритет, сільське господарство

Анотація

Проаналізовано наукові підходи до визначення поняття «органічне сільське господарство», надано та обґрунтовано власне розуміння даного поняття. Схематично відображено різницю між органічним та традиційним виробництвом продукції. Розглянуто важливість та особливості маркування органічної продукції. Розроблено науково-методичний підхід до розрахунку інтегрального показника інфраструктурного забезпечення ринку органічної продукції, після застосування якого визначено регіони-лідери України, у яких ринок органічної продукції найкраще забезпечено відповідною інфраструктурою.

Біографії авторів

Валерій Петрович Ільчук, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Христина Ігорівна Штирхун, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант кафедри фінансів

Посилання

Дудар, О. Т. Аналіз можливостей та проблем формування системи органічного агровиробництва в Україні [Електронний ресурс] / О. Т. Дудар. - Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/en/component/content/article/46-resursybiblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/d/448-2011-11-28-11-50-51.

Безус, Р. М. Формування організаційно-економічних засад розвитку виробництва органічної продукції : автореф. дис. . д-ра екон. наук : 08.00.03 / Безус Роман Миколайович ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир, 2015. - 36 с.

Бородачева, Н. Спрос и предложение на рынке органических продуктов / Н. Бородачева // Агроперспектива. – 2004. – № 9. – С. 59–61.

Берлач, Н. А. Розвиток органічного напряму у сільському господарстві України (адміністративно-правові основи) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Н. А. Берлач; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2010. - 32 c.

Фещенко, Н. М. Проблемні моменти ринку органічної сільськогосподарської продукції / Н. М. Фещенко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7 (45). – С. 141–150.

Кутаренко, Н. Я. Проблема понятійно-змістового трактування сутності органічного агровиробництва / Н. Я. Кутаренко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. - 2014. - Вип. 27. - С. 391-397.

Стоволос, Н. Б. Формування і реалізація стратегії розвитку органічного виробництва АПК [Електронний ресурс] / Н. Б. Стоволос // Ефективна економіка. – 2015. – № 3. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3913.

Офіційний сайт Федерації органічного руху України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://organic.com.ua.

Ukrainian Organic Business Directory / Swiss-Ukrainian project «Organic Market Development in Ukraine» (2012 –2016), Kyiv city, Ukraine, 2014. – 406 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Ільчук, В. П., & Штирхун, Х. І. (2016). ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Науковий вісник Полісся, (1(5), 14–22. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/73937

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають