ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Валерій Петрович Ільчук, Христина Ігорівна Штирхун

Анотація


Проаналізовано наукові підходи до визначення поняття «органічне сільське господарство», надано та обґрунтовано власне розуміння даного поняття. Схематично відображено різницю між органічним та традиційним виробництвом продукції. Розглянуто важливість та особливості маркування органічної продукції. Розроблено науково-методичний підхід до розрахунку інтегрального показника інфраструктурного забезпечення ринку органічної продукції, після застосування якого визначено регіони-лідери України, у яких ринок органічної продукції найкраще забезпечено відповідною інфраструктурою.

Ключові слова


аграрний сектор економіки; інфраструктура; маркування; органічне виробництво; пріоритет; сільське господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


Дудар, О. Т. Аналіз можливостей та проблем формування системи органічного агровиробництва в Україні [Електронний ресурс] / О. Т. Дудар. - Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/en/component/content/article/46-resursybiblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/d/448-2011-11-28-11-50-51.

Безус, Р. М. Формування організаційно-економічних засад розвитку виробництва органічної продукції : автореф. дис. . д-ра екон. наук : 08.00.03 / Безус Роман Миколайович ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир, 2015. - 36 с.

Бородачева, Н. Спрос и предложение на рынке органических продуктов / Н. Бородачева // Агроперспектива. – 2004. – № 9. – С. 59–61.

Берлач, Н. А. Розвиток органічного напряму у сільському господарстві України (адміністративно-правові основи) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Н. А. Берлач; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2010. - 32 c.

Фещенко, Н. М. Проблемні моменти ринку органічної сільськогосподарської продукції / Н. М. Фещенко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7 (45). – С. 141–150.

Кутаренко, Н. Я. Проблема понятійно-змістового трактування сутності органічного агровиробництва / Н. Я. Кутаренко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. - 2014. - Вип. 27. - С. 391-397.

Стоволос, Н. Б. Формування і реалізація стратегії розвитку органічного виробництва АПК [Електронний ресурс] / Н. Б. Стоволос // Ефективна економіка. – 2015. – № 3. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3913.

Офіційний сайт Федерації органічного руху України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://organic.com.ua.

Ukrainian Organic Business Directory / Swiss-Ukrainian project «Organic Market Development in Ukraine» (2012 –2016), Kyiv city, Ukraine, 2014. – 406 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM