№ 1(5) (2016)

Науковий вісник Полісся

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

СВІТОВИЙ ДОСВІД АНТИКРИЗОВОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Володимир Федорович Савченко, Олена Михайлівна Козлянченко 7-13
ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Валерій Петрович Ільчук, Христина Ігорівна Штирхун 14-22
РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ PDF
Олена Ігорівна Волот, Ірина Миколаївна Пліско 23-29
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ PDF
Людмила Миколаївна Мекшун 30-36
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF (English)
Svitlana Oleksandrivna Polkovnychenko 37-45

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ PDF
Володимир Федорович Савченко, Тетяна Леонідівна Шестаковська 46-55
ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ PDF
Олена Василівна Михайловська 56-63

ІННОВАЦІЇ

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Валентина Борисівна Тропіна 64-68
ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Наталія Олександрівна Бабіна 69-73

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СТВОРЕНЯ БІЗНЕС-ПЛАНІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Леонід Миколайович Клінцов, Микола Володимирович Міщенко 74-78
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Аліна Володимирівна Кунденко 79-83
МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ PDF
Георгій Альбертович Натрошвілі 84-87

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Сергій Володимирович Захарін 88-93
ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ PDF
Катерина Василівна Повжик 94-104

МАРКЕТИНГ

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ СИСТЕМАМИ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Тетяна Анатоліївна Рябова, Ігор Будимимрович Рябов 105-109
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Павло Володимирович Ракосій 110-113
ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ PDF
Олена Іванівна Зайцева, Сергій Володимирович Нечаєв 114-118
ТЕОРЕТИЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ PDF
Валентина Вікторівна Виговська 119-124