ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ

Автор(и)

  • Катерина Василівна Повжик Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8830-6263

Ключові слова:

фінансовий ринок, банківський сектор, валютний ринок, лізинг, страхування, фондовий ринок

Анотація

У статті обґрунтована необхідність дослідження фінансового ринку та визначена його роль у розвитку економіки. Проаналізовані основні сектори фінансового ринку: банківський сектор, валютний та фондовий ринки, ринок небанківських фінансових установ. Визначені основні особливості їхнього розвитку. Сформовані рекомендації, щодо покращення поточної ситуації.

Біографія автора

Катерина Василівна Повжик, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант заочного відділення кафедри фінансової діяльності суб’єктів господарювання і державних установ

Посилання

Абакуменко, О. В. Розвиток кон’юнктури фінансового ринку України: монографія / О. В. Абакуменко – Чернігів: ПАТ ПВК Десна, 2013. – 464 с.

Глазунов, Є. О. Сучасний стан розвитку ринку лізингових послуг в Україні / Є. О. Глазунов // Магістеріум. Економічні студії. – 2014. – №3. – С. 47-50.

Комплексна програма розвитку фінансового ринку України на 2015-2020 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nssmc.gov.ua/user_files/content/965/1427444686.pdf

Крупка, М. І. Оцінка обсягів та якості кредитного портфеля банків України [Електронний ресурс] / М. І. Крупка, О. Б. Баран // Ефективна економіка. – 2015. -№ 11. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua/pdf/11.../13.pdf

Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/

Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/

Ратошнюк, І. М. Страховий ринок України: проблеми і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. М. Ратошнюк. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2011/Economics/78288.doc.htm

Черненко, Л. В. Проблеми розвитку банківської системи України [Електронний ресурс] / Л. В. Черненко. – Режим доступу: www.khntusg.com.ua/files/sbornik/.../55.pdf

##submission.downloads##

Як цитувати

Повжик, К. В. (2016). ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ. Науковий вісник Полісся, (1(5), 94–104. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/74040

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають