ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Павло Володимирович Ракосій

Анотація


У статті розглянуто особливості побудови механізму антикризового управління на прикладі підприємств агрокомплексу. Зазначено, що незадовільний стан діяльності підприємств агропромислового комплексу зумовлений відсутністю механізму антикризового управління. Зазначений механізм дозволить підприємствам здійснювати ефективне управління та передбачувати негативні тенденції розвитку.

Ключові слова


криза; антикризове управління; механізм антикризового управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний сайт Державного Комітету Статистики України : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Державний Комітет Статистики України. – Веб-сайт. - Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua/ - Назва з екрану.

Probst, G.; Raisch, S. Die Logik des Niedergangs, in: Harvard Business manager, 26 Jg., Marz 2004, S.37.

Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / МЦПД. – Веб-сайт. – Режим доступу : www.icps.kiev.ua/publications

Лагоцька, Наталья, Орищенко, М. Надія є завжди. Антикризовий менеджмент: досвід який сьогодні варто запозичити / Наталья Лагоцька, М. Орищенко. // Консалтинг в Україні. - 2008. - № 11-12. - С. 14-17.

Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий погибают сильные компаниии. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 240 с.

Пашкаев, Сергей. Не раз рушить / Сергей Пашкаев // Бизнес. - 2009. - № 6 (837), С. 44-45.

Гошовский, Игорь. Семь лет, и много бед / Игорь Гошовский // Инвест газета. - 2009. - № 4. - С. 36-37.

Рубис, Ирина Бизнес-реанимация / Ирина Рубис // Інвест газета. – 2009. - № 9, С. 66-77.

Зайцева, О. І. Дослідження та ідентифікація властивостей і здібностей підприємств до самоорганізації в контексті трансформації концепцій управління / О. І. Зайцева // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. - № 3, Том 3. – С. 100-103.

Olena Zaitsevа. Types of self-organizing social and economic systems in the market environment // British Journal of Science, Education and Culture / Economics, London University Press, 2014. - №1(5), Volume IV: P. 293-299.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM