ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СТВОРЕНЯ БІЗНЕС-ПЛАНІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Леонід Миколайович Клінцов Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3259-593X
  • Микола Володимирович Міщенко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

інформаційні системи, бізнес-плани, малі підприємства, кредити

Анотація

Визначено необхідність дослідження інформаційних систем та технологій для полегшення самостійного написання підприємцями бізнес-планів для малих підприємств, що буде сприяти залученню банківського та інвестиційного капіталу при створенні та розширенні малих підприємств. Приведена система допомоги підприємцям малого бізнесу при написанні бізнес-планів, яка створена у Сполучених штатах Америки. Позитивні аспекти цієї системи та поширювані нею інформаційні технології для підтримки малого бізнесу, а також можливість отримання інформаційної та фінансової підтримки від Групи підтримки малого бізнесу Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Біографії авторів

Леонід Миколайович Клінцов, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем в економіці

Микола Володимирович Міщенко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем в економіці

Посилання

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 22.03.2012 № 4618-VI. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 3. - Ст.23.

Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / [В. М. Попов та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Попова. - Вид. 4-те, переробл. і допов. - К. : ЦУЛ : КноРус, 2003. - 381 с.

[Електроний ресурс].- https://www.liveplan.com/pricing// ( Дата звернення 03.04. 2016 )

[Електроний ресурс].- http://ufpp.gov.ua/business_advisory_services ( Дата звернення 03.04. 2016 )

##submission.downloads##

Як цитувати

Клінцов, Л. М., & Міщенко, М. В. (2016). ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СТВОРЕНЯ БІЗНЕС-ПЛАНІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Полісся, (1(5), 74–78. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/74029

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ