ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • Наталія Олександрівна Бабіна Київський національний університет технологій та дизайну, Ukraine

Ключові слова:

інноваційна діяльність, інноваційні трансформації, конкурентоспроможність вищої освіти

Анотація

Описано деякі особливості інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. Сформульовано парадигму інноваційних трансформацій вказаних закладів. Показано вплив інноваційної активності на динаміку конкурентоспроможності сфери вищої освіти.

Біографія автора

Наталія Олександрівна Бабіна, Київський національний університет технологій та дизайну

аспірант

Посилання

Коровський, А. В. Еволюція людського фактора економіки та проблеми його формування: монографія / А. В. Коровський. – К.: КНЕУ, 2004. – 184 с.

Україна у вимірі економіки знань / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К.: Основа, 2006. – 592 с.

Каленюк, І. С. Економіка освіти: навчальний посібник / І. С. Каленюк. – К.: Знання України, 2003. – 316 с.

Комарова, О. А. Освітній потенціал: теоретико-методологічні та практичні аспекти формування / О. А. Комарова. – Кіровоград: ДЛАУ, 2009. – 336 с.

Захарін, С. В. Інвестиційний ресурс технологічного розвитку економіки / Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред. д. е. н., проф. Л .І. Федулової. – К.: НАН України, Ін-т екон.прогнозув., 2011. – С. 245-302.

Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні: монографія / за ред. чл.-кор. НАПНУ І. М. Грищенка. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 478 с.

Економіка вищої освіти України: тенденції та механізм розвитку / за ред. акад. НАПНУ В. П. Андрущенка. – К.: Педагогічна преса, 2006. – 208 с.

Соціогуманітарний аспект інноваційно-технологічного розвитку економіки України: монографія / Л. І. Федулова, М. П. Данько, С. В. Захарін [та ін.]. – К.: Ін-т екон.прогнозув., 2007. – 472 с.

Смолкин, А. М. Методы активного обучения / А. М. Смолкин. – М.: Высшая школа, 1999. – 176 с.

Економічні основи інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України / за ред. акад. НАПНУ В .І. Лугового. – К.: Педагогічна преса, 2009. – 384 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Бабіна, Н. О. (2016). ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Науковий вісник Полісся, (1(5), 69–73. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/74028

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають