УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Аліна Володимирівна Кунденко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0227-4059

Ключові слова:

бізнес-процес, управління бізнес-процесом, якість бізнес-процесів, проблеми управління якістю бізнес-процесів

Анотація

Стаття присвячена проблемі підвищення рівня якості управління бізнеспроцесами на промислових підприємствах. Розглянуто кількісні та якісні параметри якості бізнес-процесів. Визначено основні проблеми управління якістю бізнес-процесів та запропоновано шляхи їхнього вирішення.

Біографія автора

Аліна Володимирівна Кунденко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Посилання

Безгін, К. С. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві: автореф. дис канд. екон. наук / К. С. Безгін. –Маріуполь: Б. в., 2009 . – 20 с.

Деминг, Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Э. Деминг. – М.:Альпина Паблишер. 2016. – 417 с.

ИСО 9000-2000. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.stroyoffis.ru/gost_kacestvo/iso__9000_2000/iso__9000_2000.php.4. Кленин, А. Стратегия управления бизнес-процессами: управление качеством [Електронний ресурс] / А. Кленин. -Режим доступу: http://quality.eup.ru/MATERIALY5/ukssss.html.

Ковалев, С. М. Методы анализа и оптимизации бизнес-процессов [Електронний ресурс] / С. М. Ковалев, В. М.Ковалев // Консультант директора. – 2005. - № 7 (234). - Режим доступу: http://www.betec.ru/index.php?id=6%20sid=71

Михеев, А. Г. Три проблемы, относящиеся к системам управления бизнес-процессами / А. Г. Михеев // Научный семинар Международной научно-учебной лаборатории ПОИС, (г. Москва,18 февраля 2012 г.). - М.: НИУ ВШЭ .- Режим доступу: https://pais.hse.ru/study/seminars/s/20130218.

Проблемы описания бизнес-процессов в виде потоков работ (IDEF3, ARIS EEPC). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://quality.eup.ru/MATERIALY3/kdr.html

Організаційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] / Бібліотека економіста. - Режим доступу: http://library.if.ua/books/28.html.

Репин, В. В. «Бизнес-процессы компании. Построение, анализ, регламентация» [Електронний ресурс] / В. В. Репин. - Режим доступу: http://www.cfin.ru/itm/bpr/process_approach.shtml.

Система KPI (Key Performance Indicator): разработка и применение показателей бизнес-процесса. Показатели эффективности [Електронний ресурс] / Businessstudio. - Режим доступу:

http://www.businessstudio.ru/procedures/business/kpi/

Теоретические основы управления качеством бизнес-процессов на предприятии [Електронний ресурс] / Мир знаний. - Режим доступу: http://mirznanii.com/info/teoreticheskie-osnovy-upravleniya-kachestvom-biznes-protsessov-napredpriyatii_282430

Фролова, Л. В. Формирование бизнес-модели предприятия: учебник. / Л. В. Фролова, Е. С. Кравченко. – К.: Центр учебной литературы, 2012. -384 с.

Шишков, Г. М. Измерение качества процесса [Електронний ресурс] / Г. М. Шишков, С. С. Зинина. - Режим доступу: http://www.iso9000ff.ru/docs/art_04.html.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кунденко, А. В. (2016). УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Науковий вісник Полісся, (1(5), 79–83. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/74135

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ