РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

Ключові слова:

реальний сектор економіки, валовий внутрішній продукт, інформаційнокомунікаційні технології

Анотація

Реальний сектор економіки відіграє важливу роль в економічній розбудові держави. У статті розглядаються підходи до визначення реального сектора економіки і його ролі у формуванні валового внутрішнього продукту. Запропоновано типологію та складові реального сектора економіки за видами економічної діяльності та сегментами.

Біографії авторів

Олена Ігорівна Волот, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Ірина Миколаївна Пліско, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Посилання

Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии / К. Маркс; под. ред. Ф. Єнгельса. – М.: Политиздат, 1985. – Т. 3. – 388 с.

Іляш, Н. І. Концептуальні підходи до визначення поняття "реальний сектор економіки” [Електронний ресурс] / Н. І. Іляш // Інноваційна економіка. - 2013. - № 8. - С. 59-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_8_12.pdf

Шабалин, А. Н. Инвестиционное проектирование / А. Н. Шабалин. – М.: МФПА, 2004. – 139 с.

Финансово-кредитный энциклопедический словарь / уклад. А. Г. Грязнова [та ін.]. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 1168 с.

Абрамов, О. К. Синтез определения термина "реальный сектор экономики" / О. К. Абрамов // Реальный сектор. –2008. – № 2. – С. 11–12.

Mascull B. Business Vocabulary in Use / B. Mascull. – Cambridge University Press, 2010. – 176 p.

Cobuild C. Business Vocabulary in Practice / C. Cobuild. – Collins Cobuild, 2011. – 256 p.

Мешков, В. А. Влияние инфраструктуры реального сектора на устойчивое развитие экономики региона: дис...канд. экон. наук / В. А. Мешков. – Ижевск, 2007. – 200 с.

Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. –М.: ИНФРА-М, 2006. – 495 с.

Семеног, А. Ю. Взаємодія банківського і реального секторів економіки України : основні тенденції / А. Ю. Семеног // Финансы, учет, банки. – 2010. – Вип. 16. – С. 181-188.

Украинская, О. А. Основные аспекты инвестиционной привлекательности субъектов реального сектора экономики Украины / О. А. Украинская // Економіка і організація управління. – 2011. – № 1(9). – С. 105.

Сергиенко, Я. В. Финансы и реальный сектор / Я. В. Сергиенко. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 384 с.

Юрків, Н. Я. Просторово-секторальний аналіз реалізації потенціалу розвитку реального сектору економіки / Н. Я. Юрків // Фінансовий простір. - 2014. - № 2. - С. 166-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2014_2_23.

Пшик, Б. І. Взаємодія фінансового і реального секторів економіки: теоретико-методологічні аспекти [Електронний ресурс] / Б. І. Пшик // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2013. - № 3. - С. 3–8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_3_3.pdf

Вікіпедія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Реальный_сектор_экономики

Юрків, Н. Я. Економічні та інституційні передумови економічної безпеки в реальному секторі економіки / Н. Я. Юрків // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2012. - № 1. - С. 44-50. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2012_1_6.

##submission.downloads##

Як цитувати

Волот, О. І., & Пліско, І. М. (2016). РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ. Науковий вісник Полісся, (1(5), 23–29. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/73938

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають