СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Людмила Миколаївна Мекшун Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8384-5214

Ключові слова:

реформування, управління житлово-комунальним господарством, децентралізація

Анотація

Досліджені державні програми реформування житлово-комунального господарства (ЖКГ) в Україні з аналізом їхньої послідовності. Розкрито розподіл повноважень між органами влади стосовно управління ЖКГ в контексті процесів децентралізації. Показано, що метою їхньої діяльності є реформування господарства шляхом зміни організаційноекономічних відносин та удосконалення системи управління для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах. Визначена роль об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в управлінні власним майном і майном загального користування. Проаналізована можливість створення конкурентного середовища на ринку надання житлово-комунальних послуг.

Біографія автора

Людмила Миколаївна Мекшун, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії

Посилання

Концепція розвитку житлово-комунального господарства України: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.1995 №150 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=150-95-%EF.

Концепції державної житлової політики: Постанова Верховної Ради України від 30.06.1995 № 254/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/F950254.html.

Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки: Закон України від 24.06.2004 № 1869-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://dez.at.ua/Zakony/ProgrammaReformirovanija2004-2010.doc.

Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2008-2012 роки: Проект Закону України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=33148.

Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки: Закон України від 24.06.2004 р. № 1869-IV в редакції ЗУ №1511- IV (1511-17) від 11.06.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041869.html.

Віннікова, І. І. Шляхи вдосконалення ефективної системи господарювання підприємств ЖКГ / І. І. Віннікова, С. В. Марчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 6. – Т.4. – С.208-212.

Беззубко, Л. В. Современные проблемы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства : монография / Л. В. Беззубко, С. А. Ильяшевич. – Донецк: Норд-компьютер, 2009. – 237 с.

Мекшун, Л. М. Особливості реформування житлово-комунального господарства у Білорусі і країнах Балтії / Л. М. Мекшун // Науковий вісник Полісся. – 2015. – № 4. – С. 32.

Децентралізація влади [Електронний ресурс]: Офіційний український державний сайт. – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/ — Назва з тит. екрана. — Укр.

Удосконалення системи управління у житлово-комунальному господарстві України [Електронний ресурс]: Офіційний сайт / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Режим доступу: http://old.minregion.gov.ua/zhkh/zhitlove-gospodarstvo-reformuvannya — Назва з тит. екрана. — Укр.

Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку: Закон України від 14.05.2015 № 417-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 29. – С.262.

##submission.downloads##

Як цитувати

Мекшун, Л. М. (2016). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Науковий вісник Полісся, (1(5), 30–36. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/73939

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ