МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Автор(и)

  • Георгій Альбертович Натрошвілі КиївськИЙ національнИЙ університет технологій та дизайну, Ukraine

Ключові слова:

безпека, управління підприємством, кризовий розвиток

Анотація

Узагальнено виклики кризового розвитку, які здатні відчутно вплинути на стан економічної безпеки підприємств (корпоративного сектора). Сформульовано пропозиції з впровадження інноваційних технологій управління економічною безпекою. Проаналізовано основні економічні ризики, що виникають на рівні сучасного підприємства.

Біографія автора

Георгій Альбертович Натрошвілі, КиївськИЙ національнИЙ університет технологій та дизайну

аспірант

Посилання

Базилевич, В. Д. Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів / В. Д. Базилевич, В. Л. Осецький // Фінанси України. – 2013. - № 5. – С. 19-30.

Захарін, С. В. Інвестиційний ресурс технологічного розвитку економіки // Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / за ред. д-ра екон. наук., проф. Л. І. Федулової. – К. : НАН України ; Інт екон. прогнозування, 2011. – С. 245-302.

Іванова, К. В. Стан фондового ринку в період світової фінансової кризи і його подальший розвиток / К. В. Іванова //Актуальні проблеми економіки. – 2009. -- № 4. – С. 172-178.

Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення : монографія / за ред. д.е.н. І. В. Крючкової. – К.: Основа, 2007. – 488 с.

Теоретико-методологічні основи інноваційно-інвестиційної безпеки України : монографія / за ред. член-кор. НАПН України І. М. Грищенка [та ін.]. - К.: КНУТД, 2013. – 540 с.

Технологічна модернізація промисловості України : монографія / М. В. Волосюк, К. Ю. Гончаров, С В. Захарін [та ін.] / за ред. д.е.н. Л. І. Федулової. – К.: ІЕП НАНУ, 2008. – 427 с.

Україна у вимірі економіки знань : монографія / за ред. акад. НАН України В. М. Геєця. – К.: Основа, 2006. – 592 с.

Бланк, И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. – К.: Эльга, 2009. – 776 с.

Шаблиста, Л. Тенденції збитковості промислових підприємств та чинники, що її зумовлюють / Л. Шаблиста // Економіка України. – 2006. – № 12. – С. 38 – 47.

##submission.downloads##

Як цитувати

Натрошвілі, Г. А. (2016). МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ. Науковий вісник Полісся, (1(5), 84–87. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/74136

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ