ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

Автор(и)

  • Олена Василівна Михайловська Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7682-2292

Ключові слова:

комунікація, взаємодія, децентралізація, самоврядування

Анотація

У статті охарактеризована комунікативна взаємодія органів місцевого самоврядування та громадськості у процесі децентралізації влади в Україні. Розкрито сутність та особливості підвищення ефективності такої взаємодії, виділені дієві інструменти, досліджені практичні аспекти.

Біографія автора

Олена Василівна Михайловська, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Посилання

Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] - Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page3

Стаскевич, Ю. М. Взаємодія органів місцевого самоврядування і громадянина в умовах децентралізації влади [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://oaji.net/articles/2014/797-1400183104.pdf

Левчук, М. Г. Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань в умовах децентралізації державно-управлінських послуг [Електронний ресурс] / М. Г. Левчук // Державне управління: теорія і практика. – 2008. – № 1 (7). – Режим доступу : www.academy.gov.ua /ej7/doc_pdf/levchuk.pdf.

Романенко, Є. Комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості: сутність та особливості її налагодження / Є. Романенко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2014. – Вип. 2 (21), – С.190-201.

Воробьёв, Ю. Л. Коммуникативное взаимодействие гражданского общества и структур публичной власти как управленческий процесс : монография / Ю. Л. Воробьёв. – М. : [б. и.], 2008. – 370 с.

Литвинова, Л. В. Соціально-психологічний вимір побудови комунікацій державних службовців з громадськістю / Л. В. Литвинова. // Державне управління: теорія та практика. – 2013. – № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_1_24.

Леонтьев, А. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. − М. : Политиздат, 2005. − C.107.

Романенко, Є. Діалогічна взаємодія громадськості та органів державної влади у процесі формування державної політики / Є. Романенко // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. - Вип. 2. - С. 50-54. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2014_2_13.

Плохих, В. І. Соціально-комунікативна проблематика у дослідженнях державно-управлінських відносин / В. І. Плохих , К. О. Тригуб // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2010. - Т. 125, Вип. 112. - С. 38-41. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2010_125_112_10.

Інформаційно-комунікаційні особливості взаємодії органів місцевого самоврядування з громадою: регіональний аспект : Аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. - Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/978/ —Назвазтит. екрана. - Укр.

Лациба, М. В. Місцева демократія в Україні: нові стандарти / М. В. Лациба, І. М. Лукеря, О. Л. Ващук-Огданська ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. (УНЦПД). - К. : Агентство Україна, 2013. - 232 с. : табл.

Індекс публічності у місцевому самоврядуванні : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://publicityindex.org/— Назва з тит. екрана.

##submission.downloads##

Як цитувати

Михайловська, О. В. (2016). ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ. Науковий вісник Полісся, (1(5), 56–63. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/74013

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА