ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЮ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ КОРПОРАЦІЇ

Людмила Сергіївна Селіверстова

Анотація


У статті обґрунтовано системний підхід до формування оптимального портфелю фінансових інвестицій корпорації, що дозволить приймати обґрунтовані інвестиційні рішення, надасть можливість оцінювати ефективність інструментів фінансового інвестування корпорацій.

Ключові слова


фінансова політика; фінансові інструменти; фінансові інвестиції; інвестиційний портфель; прибутковість

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрушків, Б. М. Корпоративне управління / Б. М. Андрушків, С. П. Черничинець. – К.: Кондор, 2011. – 528 с.

Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия / И. А. Бланк. – К.: Ельга, Ника-Центр, 2004. - 720 с.

Євтушевський, В. А. Основи корпоративного управління : підручник / В. А. Євтушевський – К.: Знання, 2006. -–406 с.

Ігнатьєва, І. А. Корпоративне управління / І. А. Ігнатьєва. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 600 с.

Мальська, М. П. Корпоративне управління: теорія та практика / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К. :Центр учбової літератури, 2012. – 360 с.

Романовский, М. В. Корпоративные финансы / М. В. Романовський. – СПб.: Питер, 2011. – 588 с.

Сазонець, І. Л. Корпоративне управління: досвід та механізми залучення інвестицій / І. Л. Сазонець. – К. : Центручбової літератури, 2008. – 304 с.

Суторміна, В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій / В. М. Суторміна. – К.: КНЕУ, 2004. – 566 с.

Черемушкин, С. В. Противоречивость конструкции моделей CAPM с односторонним риском / С. В. Черемушкин // Корпоративные финансы. – 2011. – № 4. – С. 90-111.

Шамраева, С. А. Издержки и выгоды корпоративной диверсификации / С. А. Шамраева // Корпоративные финансы. – 2010. – № 2. – С. 36-46.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM