№ 2(6) (2016)

Науковий вісник Полісся

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В СТРАТЕГІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЕКСПАНСІЇ ТНК PDF
Василь Миколайович Левківський 9-15
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВУ ЧАСУ ДЛЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗПОДІЛУ ТРУДОВИХ, МАТЕРІАЛЬНИХ І ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ PDF
Надія Леонідівна Ющенко 16-25
ОЦІНКА РОБОТИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАПЛАСА PDF (English)
Maryna Yevhenivna Iurchenko, Artem Yuriiovych Yurchenko-Tytarenko 26-30
ЕКОНОМІЧНА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОГО РИНКУ PDF
Валентина Вікторівна Виговська 31-37
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕФІНІЦІЇ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК PDF
Ірина Василівна Гвоздецька 38-44
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЯК ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ КРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF (English)
Vladyslava Anatoliivna Perminova, Anzhela Ivanivna Sikaliuk, Svitlana Volodymyrivna Lytvyn 45-50
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
Георгій Робертович Натрошвілі 51-55

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ PDF
Сергій Володимирович Захарін 56-60

ІННОВАЦІЇ

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ PDF
Наталія Олександрівна Бабіна 61-65

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

РОЗШИРЕНЕ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF (English)
Zhanna Volodymyrivna Derii, Tetiana Ivanivna Zosymenko, Serhii Anatoliiovych Skyba 66-72

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Тетяна Андріївна Бурова 73-78
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Іванівна Гончар 79-84
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА PDF (English)
Inna Yuriivna Gryshova, Oksana Vasylivna Mityay, Svitlana Savivna Stoyanova - Koval 85-91
АУТСОРСИНГ ТА РЕЦИКЛІНГ ЯК ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Сергіївна Бондаренко 92-96
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Ігорівна Поліщук 97-102
УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРОВАНОГО ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ PDF
Оксана Вячеславівна Царенко, Наталія Вячеславівна Кармазіна 103-107
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Михайло Васильович Гончар 108-113
КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ В УМОВАХ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ДАНИХ PDF
Олена Ігорівна Волот 276-278

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТЕОРІЇ БІЗНЕС-ЦИКЛІВ В КОНТЕКСТІ АВСТРІЙСЬКОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІКИ PDF (English)
Olha Viktorivna Abakumenko, Maksym Mykolaiovych Zabashtanskyi, Andrii Vitalovych Rohovyi 114-121
ФІНАНСОВИЙ РИНОК В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
Світлана Василівна Онишко, Сергій Володимирович Онишко 122-126
ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЮ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ КОРПОРАЦІЇ PDF
Людмила Сергіївна Селіверстова 127-131

МЕНЕДЖМЕНТ

СУТНІСТЬ КОНТРОЛІНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ ФОРМУВАННЯ PDF
Сергій Миколайович Шкарлет, Максим Вікторович Дубина, Марина Володимирівна Тунік 132-139
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF (English)
Oleksii Oleksandrovych Krasnorutskyi, Serhii Valentynovych Rudenko 140-145
ПОНЯТТЯ «ЗМІНИ» У ПІДПРИЄМСТВІ: ГЕНЕЗІСНИЙ ПІДХІД ДО ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЇ PDF (English)
Olha Ivanivna Garafonova 146-151
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ НЕРЕАЛЬНОГО БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ – ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ PDF
Людмила Борисівна Іванова 152-158
ЕРГОНОМІКА УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Володимир Мирославович Ковалів 159-165
НЕОБХІДНІСТЬ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Дамір Валерійович Куліш 166-173
РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Дмитро Олегович Ульченко 174-181