ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Наталія Олександрівна Бабіна

Анотація


У науковій праці інтелект розглядається як чинник економічного розвитку держави. Висвітлено поняття інтелектуального капіталу. Наведено аналітичні дані про тенденції інноваційної активності. Визначено перспективні напрями інноваційної та науково технологічної діяльності.

Ключові слова


економічний розвиток; інтелектуальний капітал; інновації; інноваційна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк, Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації / Л. Л. Антонюк. – К.: КНЕУ, 2004. – 276 с.

Багрова, І. В. Національна інноваційна система України: характеристика та проблеми становлення / І. В. Багрова, О. Л. Черевко // Вісник ДДФА. – 2010. – № 2 (24). – С. 81-90.

Захарін, С. В. Інвестиційне забезпечення інноваційно-технологічного розвитку економіки : монографія / С. В. Захарін. – К. : КНУТД, 2011. – 344 с.

Коровський, А. В. Еволюція людського фактора економіки та проблеми його формування : монографія / А. В. Коровський. – К.: КНЕУ, 2004. – 184 с.

Статистичний щорічник України за 2012 рік / за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Державна статистична служба України, 2013. – 567 с.

Україна у вимірі економіки знань / за ред. В. М. Гейця. – К.: Основа, 2006. – 592 с.

Федулова, Л. Розвиток національної інноваційної системи / Л. Федулова, М. Пашута // Економіка України. – 2005. - № 4. – С. 35-47.

Фінанси підприємств станом на 1 вересня 2013 р. [Електронний ресурс] : [статистична доповідь] / Держстат України. – Режим доступу : www/ukrstat.gov.ua.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM