ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Михайло Васильович Гончар

Анотація


У статті узагальнено наукові підходи щодо визначення сутності ресурсного потенціалу підприємства та його структуризації. Звернуто увагу на те, всі його елементи функціонують одночасно і в сукупності. Тобто, визначено ресурсний потенціал як складну і динамічну систему.Акцентовано увагу на тому, що умови сучасної ринкової конкуренції передбачають формування нового підходу до управління ресурсним потенціалом підприємства, який повинен бути спрямований на досягнення господарських цілей підприємства. Доведено що, ефективність управління ресурсним потенціалом буде досягатись лише за умови, одержання ефективного критерію результативності управління його окремими ресурсними елементами.

Ключові слова


ресурси; потенціал; ресурсний потенціал; структуризація; управління; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Струмилин, С. Г. Проблемы экономики труда / С. Г. Струмилин. – М. : Госполитиздат, 1982. – 471 с.

Анчишкин, А. И. Наука, техника, экономика / А. И. Анчишкин. – М. : Экономика, 1979. – 383 с.

Абалкин, Л. М. Диалектика социалистической экономики / Л. М. Абалкин. – М., 1981. – 351 с.

Архангельский, В. Н. Управление научно-техническим прогрессом в машиностроении / В. Н. Архангельский, Л. Е.Зиновьев. – М., 1983. – С. 248.

Рєпіна, І. М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління / І. М. Рєпіна // Вісн. Укр. акад. держ. управ. при Президентові України. – 1998. – № 2. – С. 262–271.

Воронкова, А. Е. Стратегічне управління конкурентоздатним потенціалом підприємства: діагностика і організація / А. Е. Воронкова. – Луганськ : Від-во Східноукраїнського національного ун-ту, 2004. – 252 с.

Гончар, О. І. Актуалізація управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції : монографія / О. І. Гончар. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 333 с.

Отенко, И. П. Методологические основы управления потенціалом предприятия / И. П. Отенко. – Х.: Изд. ХНЭУ, 2004. – 216 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM