РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор(и)

  • Георгій Робертович Натрошвілі Київський національний університет технологій та дизайну http://orcid.org/0000-0002-8036-2858

Ключові слова:

вища освіта, вищий навчальний заклад, управління, освітня політика

Анотація

У науковій праці проаналізовано стан розвитку системи вищої освіти України. Визначені організаційно економічні та фінансові умови функціонування системи вищої освіти. Обґрунтовано пропозиції щодо подальшої оптимізації розвитку системи вищої освіти.

Біографія автора

Георгій Робертович Натрошвілі, Київський національний університет технологій та дизайну

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки

Посилання

Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні : монографія / І. М. Грищенко, М. Ф. Степко, М. Є. Скиба, О. А. Кириченко, С. В. Бутівщенко; ред. : І. М. Грищенко; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 478 с.

Економіка вищої освіти України : тенденції та механізм розвитку / за ред. акад. НАПНУ В. П. Андрущенка. – К. : Педагогічна преса, 2006. – 208 с.

Економічні основи інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України / за ред. акад. НАПНУ В. І. Лугового. – К. : Педагогічна преса, 2009. – 384 с.

Комарова, О. А. Освітній потенціал : теоретико-методологічні та практичні аспекти формування / О. А. Комарова. – Кіровоград : ДЛАУ, 2009. – 336 с.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів на початок 2010/11 навчального року : статистичний бюлетень. – К.: Держстат, 2012. – 109 с.

Україна у вимірі економіки знань / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К.: Основа, 2006. – 592 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ